Od 1.9.2016 sa bude nákup kreditov na stravu v školskej jedálni realizovať len bezhotovostne t. z. platbou na účet, prípadne zloženkou.

Variabilné symboly pre prvý ročník 2016/2017

Č A S O P I S

DUŠA 2015

Pripravujeme ...


Joomla Templates - by Joomlage.com