SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy text Overenie odbornej spôsobilosti - text

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti - text

Dokumenty

Dokumenty, príručky - text

Opernball v Norimbergu

Dňa 15.09.2017 sa konal v Norimbergu Opernball. Naša škola nechýbala ani na tejto akcii. Práve naši žiaci  odboru hotelová akadémia dostali príležitosť obsluhovať na tomto veľmi peknom a zaujímavom podujatí. Hoci majú už majú za sebou zopár cateringov, toto bola to pre nich nová zaujímavá skúsenosť. Mali možnosť preveriť si svoje odborné zručnosti v praxi, stretnúť zaujímavých ľudí, a hlavne presvedčiť sa o tom, že povolanie, pre ktoré sa rozhodli, je na trhu práce veľmi žiadané. Doniesli si veľa zážitkov a skúseností, ktoré budú môcť uplatniť v ich profesijnom živote.

 

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId84458cf2f4

Variabilné symboly pre prvé ročníky šk. rok 2017/2018

 

Podporili sme akciu Káčer na bicykli

„Majte dušu na správnom mieste“, vyzýva pán Peter Káčer, telesne postihnutý cyklista, ktorý sa rozhodol prejsť na svojom, špeciálne upravenom bicykli celé Slovensko. Káčer na bicykli je charitatívna akcia podporená nadáciou televízie TA3. Výťažok akcie pomáha ľuďom v núdzi. Je to jednoduché – stačí poslať prázdnu sms na číslo 832 (1,- €).

Tretiu zo svojich siedmych etáp končil na zvolenskom námestí a žiaci I. A a III. A triedy boli pritom. Boli vítať človeka, ktorý prekonáva nielen kopce, dlhé roviny, ale hlavne sám seba.
Ukazuje nám, že nič nie je prekážkou. Vonku bolo teplo, dusno, pálilo slnko. Nám už čakanie na pelotón, ktorý ho podporoval dalo dosť zabrať. On prišiel zo štiavnických kopcov do Zvolena s úsmevom na tvári. Ukázal nám silu, vôľu, že keď človek chce, žiadny hendikep ho nezastaví pri pomoci iným.

Berme si príklad, podporujem takýchto ľudí, takéto akcie.

Ing. Erika Guničová

Aj posledné dni sme využili naplno

Posledný týždeň školského roka sme už všetci chceli mať- ako inak pokoj. Ale nevyšlo nám to :-). Naši učitelia v študijnom odbore obchodná akadémia majú vždy čosi v zálohe, a tak sme si síce pošomrali, ale absolvovali, čo sa od nás žiadalo. Po skončení poslednej odbornej prednášky sme museli skonštatovať, že sa oplatilo.

V pondelok prišli medzi nás colníci. Mená si nepamätám, ale jeden z nich bol námestníkom riaditeľky colného úradu v Banskej Bystrici. Vysvetlili, ako prebieha colné konanie, aké colné režimy na Slovensku, a teda aj v celej Európskej únii máme. Je to jedna z tém na ústnej maturite, oplatilo sa počúvať. Ukázali vzorky zadržaného tovaru, upozornili na povinnosti a nebezpečenstvá nákupu zo zahraničia cez internet. Na záver, ako bodka za stretnutím, bol krátky film o výchove a výcviku psa na vyhľadávanie drog a tabaku.

Utorok bol na tému smeti. Históriou odpadového hospodárstva nás veľmi zaujímavým a emotívnym spôsobom previedol riaditeľ zvolenskej pobočky spoločnosti Marius Pedersen, a. s. Ing. Jozef Pivka. Apeloval na našu spotrebu. To, čo si kúpime, sa o chvíľu stane odpadom. Žiadal, aby sme sa zamysleli, či naozaj potrebujeme toľko vecí, stále niečo nové a nové. Naše stretnutie prišiel podporiť aj Ing. Vladimír Ľupták, poslanec Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, pretože čistota mesta a celkovo životného prostredia je náš spoločný cieľ. Veľmi sa mi páčila myšlienka, že homo sapiens sapiens je "úžasný" tvor.

Dokáže znečistiť aj to, čo nie je jeho. Vesmír je plný rôzneho kozmického odpadu. To sa bude ťažko čistiť :-).

Streda sa javila spočiatku ako strašiak a nuda. Dane! Ale nekonalo sa. Opäť prišla medzi nás kapacita.Ing. Helena Bullová, bývalá dlhoročná riaditeľka Daňového úradu vo Zvolene, v súčasnosti členka Slovenskej komory znalcov v odboroch účtovníctvo a daňovníctvo, ekonómia a manažment. Nezaťažovala nás teóriou. Hovorila o postupe pri daňovej kontrole, o našich právach a povinnostiach. O svojich skúsenosti s daňovými kontrolami, uviedla príklady, na ktorých sa vždy všetko lepšie zapamätá. Po troch zaujímavých dňoch už bola na stole len jedna otázka. Colník? Smetiar? Audítor? Ako sa takto o rok rozhodneme? Začneme sa viac učiť, pôjdeme na vysokú a audítorstvo bude to, čo nás bude veľmi dobre živiť. Alebo prejdeme školeniami, o ktorých nám hovorili colníci, a budeme mať zaujímavú prácu v oblasti ciel, dovozu, vývozu. A ten smetiar? Každá práca je dôležitá, žiadnu nepodceňujme a nikdy sa
nazapovedajme, že my tam neskončíme. Nevieme, čo nám život pripraví. Méta po skončení školy to pre nás určite nie je .... aj keď, veď aj Marius Pedersen, a. s. ako všetky obchodné spoločnosti, potrebujú sekretárku, ekonóma, účtovníkov, pracovníkov do reklamy.

A to sme my!

Zvolen 28. 06. 2017

žiaci III. A triedy študijného odboru

obchodná akadémia

Úspech v historickej súťaži EUSTORY

 „Kultúrne a prírodné dedičstvo je neoceniteľným a nenahraditeľným vlastníctvom každého národa.“

Tradične v septembri vyhlasuje  program EUSTORY historickú súťaž pre študentov SŠ. Tohtoročná téma bola veľmi zaujímavá. Témou súťaže boli Unikátne historické tradície, stavby alebo prírodné prvky v mieste, kde žijem s podtitulom Čo by som navrhol/navrhla do svetového kultúrneho dedičstva ľudstva? Súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Do súťaže sa zapojili aj naše študentky Jana Bystrianská pod vedením Mgr. Ivety Strakovej s témou Podpolianske drevené maľované kríže a Romana Nemcová pod vedením Ing. Marcely Peničkovej s témou Podpoliansky kroj.

23.06. 2017 sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie 12. ročníka súťaže EUSTORY, v ktorej naše študentky dosiahli vynikajúce umiestnenie.

Jana Bystrianská sa so svojou prácou umiestnila na 2. mieste a Romana Nemcová skončila na 9. mieste z 35 prác, ktoré boli do súťaže prihlásené.

 Je chvályhodné, že sme obstáli v silnej konkurencii gymnázií.

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeIdf593cef0db

Študentská konferencia SLSP - Poznaj svoje peniaze

V dňoch 15. a 16. 06. 2017 sa konala študentská konferencia v centrále SLSP, a. s., Bratislava v rámci programu Poznaj svoje peniaze.

Zaslané práce študentov z týždňa Global Money Week 2017 posudzovala odborná hodnotiaca komisia, ktorá vybrala práce žiakov zo 7 škôl z celého Slovenska. Medzi ne patril aj projekt Romany Nemcovej, žiačky II. A triedy, pod názvom  Chcem pomáhať...  

Zaujala myšlienkou, ako môžu mladí ľudia zmysluplne využívať svoj voľný čas a pomáhať deťom a mladým ľuďom v detských domovoch.

Získala ocenenie za inovatívne využitie poznatkov z programu PSP a prepojenie so životom.

 

Terézia Martišová

The Cooperating Tourism Spider v Plasoch

Prvé pracovné stretnutie v rámci programu Erasmus + s názvom The Cooperating Tourism Spider máme úspešne za sebou. Desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi vycestovali 28.5.2017 do západočeského mestečka Plasy, kde strávili 5 dní plných nových zážitkov, skúseností, vedomostí a priateľstiev. Spolu so študentmi z Čiech, Rakúska a Lotyšska absolvovali vzdelávací program v oblasti cestovného ruchu, ktorý im pomohol zvýšiť  ich odborné vedomosti a zručnosti a podporiť ich schopnosť zamestnať sa. Zároveň si mohli overiť svoju znalosť anglického jazyka a taktiež mali možnosť nadviazať nové priateľstvá a spoluprácu so žiakmi iných európskych krajín.

FOUR FEST 2017

Vo štvrtok 8. júna  2017 si stredoškoláci z krajín V4 zmerali úroveň svojich odborných vedomostí a zručností na 10. ročníku  Medzinárodných majstrovstiev  v zručnostiach žiakov SOŠ –  FOUR FEST v Rimavskej Sobote.

Na tejto súťaži sa už tradične prezentovali aj žiaci našej školy z odborov kaderník a kozmetik. Spoločným menovateľom  všetkých súťažných kategórií bol najdôležitejší deň v živote ženy aj muža – svadba.

Romana Petrová z triedy 3.Z  zabojovala v konkurencii slovenských aj zahraničných vizážistiek. Jej mejkap Romantická nevesta zaujal porotu detailmi očí, úst, ako aj celkovým dojmom a zladením  s účesom, šatami, nechtami. Kreativitu súťažiacej, originalitu, nápaditosť a čo najbližšie stvárnenie danej témy ocenila odborná porota najvyšším – zlatým umiestnením.  

Odbor kaderník reprezentovala Rebecca Ďurindová z 3.M triedy. Súťažila v dvoch disciplínach - Pánsky účes pre ženícha a Keď zaznejú svadobné tóny (dámsky svadobný účes).  Porota v obidvoch kategóriách  hodnotila odborné zručnosti, precízne prevedenie, módnosť, celkový dojem a originalitu.  Účesom pre nevestu (modelka Nikola Kaštierová) si vybojovala Rebecca 2. miesto.  Pánsky svadobný účes (model Tomáš Didi) získal 3. miesto.

Gratulujeme.

S. Havranová, D. Kováčiková

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId6826285f8b

FOUR FEST EUROAKADEMIK GASTRO 2017

Dňa 8.6.2017 sa konal 10. ročník Medzinárodných majstrovstiev Banskobystrického kraja v súťažiach odborných zručností žiakov SOŠ v oblasti služieb pod názvom FOUR FEST EUROAKADEMIK GASTRO. Podujatie organizovala  SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Súťaž prebiehala  v Dome kultúry, kde sa stretli mladí kuchári, barmani, čašníci, kaderníci, kozmetici a obchodní pracovníci, a v hoteli Zlatý býk, kde súťažili baristi a someliéri. My sme sa zúčastnili súťaže baristov.

Súťaže baristov sa zúčastnilo15 žiakov z rôznych odborných škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali Rastislav Pertzian a Marianna Murínová z 3.H. Ich úlohou bolo v priebehu 12 minút pripraviť a predložiť dvom chuťovým komisárom 2 espressá, 2  cappuccina a 2 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Povinnou ingredienciou bolo espresso a produkt od spoločnosti MONIN (pyré, sirup, likér). Ostatné ingrediencie už boli na kreativite súťažiacich. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Hodnotila sa technika baristu pri práci s kávovarom a mlynčekom, správne extrahovanie a objem  espressa, spôsob, akým barista spení mlieko, čistota a hygiena na pracovisku, organizácia práce, dodržanie časového limitu. Chuťová komisia hodnotila kvalitu pripravených nápojov, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, použitú techniku, kreativitu, vystupovanie, slovnú prezentáciu nápoja.

Rastislav na svojej piatej súťaži podal veľmi dobrý výkon, celkovo sa umiestnil na druhom  mieste. Marianna si na svojej druhej baristickej súťaži počínala tiež veľmi dobre,  získala diplom za mimoriadne ocenenie. Obaja získali nové zručnosti, nové skúsenosti, ktoré ich posunú vpred. 

Mgr. Zdenka Cibuľová

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId8669a2c027

Oslava kuchárskeho umenia vo veľkom štýle

V dňoch 30. a 31. mája 2017 sa výber žiakov súťažného tímu školy pod vedením MOV a učiteľov odborných predmetov zúčastnil v Kongres Wellness & Spa Resort Hotel SITNO**** vo Vyhniach na druhom sympóziu Metra, kde sa stretli šéfkuchári a hotelieri.

30. mája 2017 sa konali prezentácie a kulinárske show slovenskej kuchárskej špičky.

Svoje umenie predviedli šiesti významní šéfkuchári.
Vojto Artz  (šéfkuchár METRO Cash&Carry Slovakia, ambasádor WACS – Worldchefs Without Borders na Slovensku) predstavil princípy molekulárnej a avantgardnej gastronómie.  Sme veľmi radi, že práve molekulárna gastronómia sa vyučuje aj u nás na odbornom predmete a je súčasťou projektu Moderné služby, ktorý spracovali učitelia odborných predmetov.

Braňo Križan (šéfkuchár Hotela Matyšák***, Bratislava, prezident SZKC a kapitán

Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov) účastníkom sympózia ukázal svoje prevedenie klasických tzatzikov.

Gabo Kocák (šéfkuchár hotela Lomnica**** Vysoké Tatry, člen Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov) začal svoje  umenie vetou: „Var to, čo si myslíš, že je dobré a že bude ľuďom chutiť.“ Po nej predviedol svoje kuchárske umenie.

Michal Konrád (šéfkuchár reštaurácie Fou Zoo, Pan Asian Restaurant, Bratislava) nás previedol zaujímavou ázijskou kuchyňou.

Peter Ďurčo (majiteľ a šéfkuchár TOP Restaurant, Žilina) si zvolil tému fermentácie a vysvetlil, že ide o najstaršiu metódu uchovávania potravín, pri ktorej poznáme mliečny a alkoholový spôsob. „Robte to najlepšie a budete mať zážitkovú reštauráciu,“ odkázal účastníkom sympózia.

Martin Záhumenský (šéfkuchár Mercatale, Taliansko) sa snažil predviesť toskánsku pohodu aj účastníkom METRO HORECA Sympózia. Základ tejto kuchyne je podľa neho čierna hľuzovka.

Návšteva sympózia bola výborná príležitosť na obohatenia a rozšírenie poznatkov, na inšpiráciu a možnosť na jednom mieste sa stretnúť a konzultovať s renomovanými odborníkmi a zvučnými menami kuchárskeho umenia. Ponúkla sa nám nevšedná možnosť mať príležitosť vidieť, ochutnať a odniesť si nevšedný zážitok, ktorý sa tak skoro nemusí zopakovať. Atmosféra bolo výborná. Medzi jednotlivými prezentáciami sa v kuloároch živo debatovalo. Najčastejšou témou „kuloárnych rokovaní“ boli najnovšie trendy v gastronómii, nové technológie, spôsoby a možnosti dekorácie, kvalita surovín a potravín, výmena dôležitých profesijných informácií a skúseností.

Za túto príležitosť patrí spoločnosti METRO Cash& Carry Slovakia, s.r.o., naša veľká vďaka. Veríme, že sa tým začala kuchárska tradícia na METRO HORECA SYMPÓZIÁCH Tešíme sa na pokračovanie. Viac na fotografiách vo fotogalérii.

Ing. M. Motošková, Mgr. M. Kaľamárová

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId5d17ce029f

Design by: www.diablodesign.eu