SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa  16. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy. Príjemné publikum I.A triedy vytvorilo dobré podmienky pre súťažiacich. Zúčastnilo sa ho päť žiačok. Všetky účastníčky Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu. Umiestnili sa nasledovne:

1.miesto – Psotková Silvia – IV.K

2.miesto – Mesiariková Janka  – II.H, Bartková Alžbeta – I.H, Ďuricová Laura – I.Z

3.miesto – Mareková Dominika – I.H

Všetkým šikovným a smelým dievčatám gratulujeme. Víťazke budeme držať palce na regionálnom kole, do ktorého postúpila.

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId4c0e6e0817

Cukrárske trio v Hradci Králové

Ako každý rok, tak ani tento rok 2018 sme nechýbali na súťaži cukrárov v Hradci Králové.  Dňa  15. marca 2018 naše cukrárske trio – majster odborného výcviku, učiteľka a žiačka - bojovalo za našu školu na XXIII. ročníku národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia a  XIII. ročníku Majstrovstiev republiky kuchárov a cukrárov v Českej republike.

Majster odbornej výchovy Bc. Tomáš Mihalčík za exponát vyrobený z čokolády s názvom Sparta – sparťanský bojovník bol odmenený diplomom. Učiteľka odborných predmetov Bc. Viera Sebíňová svojím karamelovým exponátom Plynutie času získala bronzovú medailu. Súťažiacu trojicu dopĺňala žiačka Kristína Bačíková z triedy II. N, ktorá svoje zručnosti a kreativitu preukázala pri príprave torty žene k jej 20. narodeninám a získala striebornú medailu.

Cukrári znova úspešne reprezentovali našu školu. Nejdú však oddychovať. Dňa 22.marca 2018 idú bojovať o titul Top cukrár na rovnomennej súťaži v Liptovskom Mikuláši.   

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId331fae8122

Vlaňajší TOP EXPERTI ani tohto roku nesklamali

„Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.“ 

Thomas A. Edison

Po oficiálnom vyhodnotení súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie našich expertov, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej súťaže. V tejto súťaži preukazujú študenti vedomosti z  rôznych oblastí. Z našej školy  sa jej  každoročne  zúčastňuje 30 študentov z maturitných odborov, z každej triedy a ročníka. Sú medzi nimi študenti, ktorí dosahujú popredné umiestnenia. Tí, ktorí sa neumiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získavajú účastnícky diplom. Študenti, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine, získavajú diplom EXPERT a najúspešnejší riešitelia sa musia umiestniť v obidvoch kategóriách do 100-miesta a získavajú titul TOP EXPERT.

Tohtoročného oceňovania expertov sa zúčastnila pani zástupkyňa Mgr. Alena Murínová, koordinátorka súťaže Mgr. Iveta Straková a spoluorganizátorka Mgr. Svetlana Schallerová. 

Vlaňajší TOP EXPERTI nesklamali ani tohto roku a opäť obhájili titul TOP EXPERT. Boli  to Martin Jambrich a Ján Korpáš z II. K. Martin skončil celkovo na 26. mieste a Ján na 92. mieste. TOP  EXPERT sa musí umiestniť v obidvoch témach do 100-ho miesta.  Máme  tiež 11 úspešných  „expertov“, 3 z nich uspeli ako experti v 2 kategóriách. Experti sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v jednotlivých vedomostných témach. Teší nás, že naši študenti majú záujem aj o vedomostné súťaže.

Naši úspešní experti, ktorí sa umiestnili do stého miesta v jednej z vybraných tém:

Meno

Trieda

                 Téma

Miesto

Počet súťažiacich

Martin Jambrich

II. K

Góly, body sekundy a Svetobežník

55

20

864

671

Ján Korpáš

II. K

Góly, body sekundy a Svetobežník

173

43

864

671

Sára Severínyová

I.Z

Mozgolamy

142

770

Samuel Katina

II. A

Góly, body sekundy a Svetobežník

168

121

864

671

Viktória Jančíková

II. A

Do you speak Englisch?

53

540

Radoslav Csáki

II. A

Mozgolamy

76

770

Simon Pechovský

II. A

Dejiny, udalosti, umenie

68

397

Andrej Slúka

II. G

Svetobežník

35

671

Martina Lapínová

II. H

Dejiny, udalosti, umenie

45

397

Barbora Minková

IV. A

Mozgolamy

60

770

Alex Morávik

IV. A

Svetobežník

128

671

 

Osobitne gratulujeme našim TOP EXPERTOM, zároveň gratulujeme všetkým EXPERTOM.

Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, prajeme, aby sa nevzdávali a zapojili sa do EXPERTA aj budúci školský rok.

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeIde761e6b3f3

 

Dejepisná súťaž o oslobodení Slovenska

 „Mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudol na hrôzy vojny, kto dovolí, aby vznikla nová vojna.“

 

Pri príležitosti oslobodenia Zvolena a Slovenska od fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny OV SZPB vo Zvolene organizuje pre ZŠ a SŠ okresnú vedomostnú súťaž  pod názvom Medzníky II. svetovej vojny. Tohtoročná sa konala 16. marca v Centre voľného času Domino vo Zvolene.

Dejepisnej súťaže sa zúčastnila aj naša škola, ktorú tohto roku reprezentovali dve družstvá. HA reprezentovalo družstvo v zložení Martina Lapínová, Simona Murinčeková a Martin Jambrich. Druhé družstvo v zastúpení Angelika Kubalová, Diana Midlingová a Jozef Ďuriš reprezentovalo OA.

Súťažilo sa v troch kolách. Otázky prvého boli zamerané na 2. svetovú vojnu v Európe a vo svete, druhé kolo mapovalo vedomosti o Slovensku počas 2. svetovej vojny a v treťom sa preverovali vedomosti SNP. Naši študenti dokázali, že aj táto problematika im nerobí problémy a až v rozbrojovom  kole sa rozhodlo, ktoré z našich družstiev bude prvé a ktoré skončí na druhom mieste. Nakoniec zvíťazilo družstvo v zložení Angelika Kubalová, Diana Midlingová a Jozef Ďuriš.

Víťazné družstvo postúpilo na oblastné kolo, kde si zmerajú sily so študentmi z Krupiny a Detvy.

Obidvom družstvám gratulujeme k úspechu.

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId8674862601

Oslobodenie Zvolena - beseda

15.  marca 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému Oslobodenie Zvolena. Hosťom bol  člen Zväzu protifašistických bojovníkov SR mjr. Mgr. Zdenko Baranec z Kasární SNP na Podborovej. Okrem historických faktov priblížil  žiakom fungovanie súčasnej slovenskej armády a priniesol množstvo zaujímavých materiálov. Nechal značný priestor aj na otázky žiakov a vzájomnú diskusiu. Zúčastnili sa žiaci z rôznych tried a odborov. Ich záujem o túto problematiku bol pomerne veľký, pretože sa mohli dozvedieť rôzne fakty o priebehu oslobodenia svojho regiónu, obce, v ktorej žijú. Spolupráca so Zväzom protifašistických bojovníkov aj konkrétne s majorom Barancom prebieha už niekoľko rokov a určite sa aj budúcnosti budeme stretávať na podobných akciách.

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeIdb540ab572e

Seminár, ktorý pomôže pomáhať

Na našej škole sa organizujú rôzne projekty, semináre, odborné školenia, ale škola poskytuje priestor aj pre rozvoj našich voľnočasových aktivít. Som žiačkou III. A triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Cestovný ruch sa mi páči, baví ma, ale vo svojom voľnom čase sa venujem aj inej aktivite - je to práca s deťmi. Deťmi, ktoré nemali zatiaľ v živote toľko šťastia ako my ostatní. Pravidelne chodím do detského domova v Tŕní, starám sa o ne, zabávam ich. Pani učiteľka Erika Guničová vie o mojej práci pre mládež, a preto mi ponúkla účasť na stretnutí s ľuďmi rovnakého „razenia“ ako ja.

V stredu 28. 02. 2018 som sa zúčastnila seminára Služby zamestnanosti pre pracovníkov s mladými ľuďmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stretla som zaujímavých ľudí zo slovenských a českých neziskových organizácií, ktorí sa venujú práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením. Podelili sa s nami o zážitky z dvojtýždňového pobytu v Austrálii a o to, ako novonadobudnuté informácie využili pri zlepšovaní fungovania svojich organizácií. Svoje praktické poznatky prezentovali formou diskusných príspevkov. Okrem Slovákov a Čechov vystúpila aj pani zo Slovinska a ľudia z EPIC, neziskovej organizácie z Austrálie.

Mňa osobne najviac zaujal diskusný príspevok pána, ktorý pracuje pre EPIC a má aspergerov syndróm. Porovnával svoje predošlé skúsenosti s prácou v USA, kde sa narodil, a v Austrálii, kde v súčasnosti pracuje. Seminár prebiehal v anglickom, českom a slovenskom jazyku, čo bolo len ďalšou výhodou.

Účasť na tomto seminári ma veľmi obohatila. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní pomáhať iným. Ako sa hovorí, boli „mojou krvnou skupinou“. Som veľmi rada, že mi škola dala túto možnosť a dúfam, že aj ja skúsenosti z tohto seminára využijem v prospech iných.

Romana Nemcová

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeIdad8e0c9acb

Lyžiarsky výcvik 2018

V dňoch 26.02.-3.03.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku na Táľoch. Pod dozorom nás všetkých pevne mali páni učitelia Jakubčin a Garanič a, samozrejme, pani učiteľky Miháliková a Setteyová. Ubytovaní sme boli v hoteli Golf, ktorý sa nachádzal asi 10 minút autobusom od zjazdovky. Celý týždeň panovalo znesiteľné počasie, pri ktorom sme mali vynikajúcu možnosť nielen sa zlepšiť v lyžovaní, ale poniektorí sa vďaka šikovným a trpezlivým učiteľom naučili lyžovať za pár dní, hoci nikdy predtým na lyžiach nestáli.

No aby sme celý týždeň netrávili len na svahu, mali sme možnosť v stredu svah opustiť skôr a po malej sieste sme si šli oddýchnuť do bazéna, kde sme sa všetci vyšantili. Dokonca aj s  pánom učiteľom Jakubčinom, ktorý nevymýšľal hry len pri večernom zasadnutí, ale aj v bazéne.

Týchto päť dní, ktoré sme mohli stráviť v krásnych horách, s dobrými ľuďmi si určite všetci zapamätáme. Nebolo to len o lyžovaní, ale aj o  zábave, ktorú sme zažívali v hoteli. Rozhodne sme boli dobrá partia, ktorá nemala problém vychádzať s učiteľským dozorom a častokrát sme s nimi trávili čas aj navyše pri rôznych hrách. Bol to zážitok, na ktorý nezabudneme a sme za týchto 5 dní neskutočne vďační.

View the embedded image gallery online at:
http://soshotel.sk/#sigFreeId415d03fb5f

Aj načapovať pivo je umenie

 

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ JUNIOR 2018. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Valentínska kvapka krvi 2018

„Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal už v radosti, ktorú za to cíti.“ 

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Tohto roku oslavovala Valentínska kvapka krvi na našej škole malé jubileum, pretože sa uskutočnil jej 5. ročník.

Design by: www.diablodesign.eu