SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Maturita 2018

MS – RIADNY TERMÍN 2018 (EČ + PFIČ)

 

Maturitné predmety:  SJL, ANJ, NEJ

Deň a čas administrácie:     

SJL –  13.marec 2018 o 8.30 hod.

ANJ14.marec 2018 (úroveň B1,B2) o 8.30 hod.

NEJ 14.marec 2018 o 8.30 hod.

                    

KÓD ŠKOLY:       666530

ZOZNAM ŽIAKOV - skupiny po učebniach

 

MS – RIADNY TERMÍN 2018 (UFIČ + TČOZ) - HARMONOGRAMY


KÓD ŠKOLY: 666530

 

Termíny konania Maturitných skúšok 2018

TRIEDA

Študijný odbor

EČ + PFIČ MS

(externá časť + písomná forma

internej časti MS)

PČOZ

(praktická časť

odbornej zložky MS)

ÚFIČ

(ústna forma

internej časti MS)

IV.A

6317 M obchodná akadémia

6324 M MRCR

13.03.2018 – slovenský jazyk a literatúra

14.03.2018 – cudzí jazyk (úroveň B1+B2)

24.04.2018

25.04.2018

28.05.-01.06.2018

(podľa harmonogramu)

IV.G

6445 K kuchár

6444 K čašník, servírka

13.03.2018 – slovenský jazyk a literatúra

14.03.2018 – cudzí jazyk (úroveň B1+B2)

17.-19.04.2018

28.05.-01.06.2018

(podľa harmonogramu)

IV.Z

6446 K kozmetik

13.03.2018 – slovenský jazyk a literatúra

14.03.2018 – cudzí jazyk (úroveň B1+B2)

17.-18.04.2018

28.05.-01.06.2018

(podľa harmonogramu)

V.H

6323 K hotelová akadémia

13.03.2018 – slovenský jazyk a literatúra

14.03.2018 – cudzí jazyk (úroveň B1+B2)

22.-27.03.2018

28.05.-01.06.2018

(podľa harmonogramu)

V.K

6323 K hotelová akadémia

13.03.2018 – slovenský jazyk a literatúra

14.03.2018 – cudzí jazyk (úroveň B1+B2)

19.-21.03.2018

28.05.-01.06.2018

(podľa harmonogramu)

II.P

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika

13.03.2018 – slovenský jazyk a literatúra

14.03.2018 – cudzí jazyk (úroveň B1+B2)

11.04.2018 (spol.strav.)

09.-10.04.2018 (vlas.kozm.)

28.05.-01.06.2018

(podľa harmonogramu)

 

Termíny konania Záverečných skúšok 2018

TRIEDA

Učebný odbor

Písomná časť ZS

Praktická časť ZS

Ústna časť ZS

III.E

6445 H kuchár

6444 H čašník, servírka

21.06.2018

21.06.2018

22.-26.06.2018

22.-26.06.2018

27.06.2018

27.06.2018

III.M

6456 H kaderník

2964 H cukrár

22.06.2018

22.06.2018

25.-26.06.2018

25.-26.06.2018

27.06.2018

27.06.2018

 

Dokumenty na stiahnutie

Zakladne informacie k MS 2018 >>>NUCEM<<<

Sprievodne informacie o MS 2018 na SOŠ >>>NUCEM<<<