SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školská jedáleň

 • stravovanie vo svojej jedálni
 • (od 11,00 hod do 14,00 hod)
 • obedy pre firmy do várnic
  (v prípade dohody aj s dovozom)
 • slávnostné hostiny
 • studené misy
 • švédske stoly

 

PRE ŽIAKOV

 • Cena:
  Raňajky - 0,73 €, Obed - 1,33 €,  Večera - 0,95 €, spolu: 3,01 €
 • karta: 4,00 €

 

PRE ZAMESTNANCOV

 • Cena:  1,00 €

PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV

 •  Cena: 3,20 € (cena bez dovozu)
 • Cena: 3,35 € (cena vrátane dovozu)

(platí od 1.12.2016)

 

Kontakt

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Školská jedáleň,

p. Boršová Edita, tel.: 045 533 39 86 kl. 32

 

 

POKYNY PRE STRAVOVANIE

1, vyplniť prihlášku na str. a objednávanie cez internet

2, peniaze poukázať na číslo účtu 7000433617/8180  + variabilný symbol

*pokiaľ nemáte peniaze na svojom konte, systém Vám objednávku neumožní

3, objednávky realizujete minimálne 1 deń vopred pohlasovanie a odhlasovanie stravy vo výdajný deň do: 8:00 na t.č: 045/5244432, 0917 518545

4, pri ukončení štúdia, vysporiadať zostatok na účte

5, ak nepožiadate o vrátenie peňazí, po dobu 1 roku, automaticky zanikáte v databáze a suma bude zúčtovaná v prospech školy.