SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie 2018

Priebežné výsledky prijímacích skúšok 2018

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019