SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Celkové výsledky prijímacích skúšok 2017 po posunutí čiary aktuálne k. 19.5.2017

Výsledné listiny PS po posunutí čiary – dodatočne prijatí žiaci

Zápis dodatočne prijatých žiakov sa uskutoční dňa 22.05.2017 od 13.00 hod. do 16.00 hod.

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018