SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Študijné odbory

  • 6444 K čašník, servírka
  • 6445 K kuchár
  • 6446 K kozmetik
  • 6362 M kozmetička a vizážistka
  • 6317 M obchodná akadémia
  • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

odbory duálneho vzdelávania

  • 6442 K obchodný pracovník
  • 6405 K pracovník marketingu

ktorých štúdium je štvorročné. Študijný odbor končí maturitou a niektoré aj s výučným listom (okrem  kozmetičky a vizážistky), s možnosťou pokračovať na všetkých typoch VŠ.

  • 6323 K hotelová akadémia

štúdium je päťročné a končí maturitou, a za podmienok určených učebnými osnovami aj s vyučným listom. Absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ,