SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Svetový deň srdca

„Deň srdca“ každoročne pripadá na 29. september a pripomína nám, aby sme sa zamysleli nad stavom nášho srdca a ciev. Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria k najčastejším príčinám hospitalizácie a čoraz častejšie postihujú aj mladšie ročníky. Medzi rizikové faktory ich rozvoja patrí sedavý spôsob života, málo fyzickej aktivity, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, nesprávna životospráva a z toho vznikajúca nadváha a obezita.

Pri tejto príležitosti sme sa my žiaci I.P triedy odboru vlasová kozmetika zúčastnili merania antropometrických a biochemických ukazovateľov v priestoroch Mestského úradu Zvolen pod drobnohľadom pracovníkov Poradne zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Zvolen. O  aké merania vlastne išlo? Merala sa naša výška, váha, obvod pása, bokov, na základe čoho nám vypočítali BMI index.Tukomer určil percentuálne množstvo tuku v našom tele, odmerali nám krvný tlak a z kvapôčky krvi určili hladinu cukru a cholesterolu. Na záver každý jeden z nás podstúpil krátky pohovor o našich výsledkoch s pani doktorkou, ktorá nám dala cenné rady do života.

Pre nás všetkých platí, nezanedbávajme prevenciu. Myslime na svoje srdce každý deň!