SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

PRVENSTVO NA DANUBIUS GASTRO 2020

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Štátny inštitút  odborného vzdelávania  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizoval 23. januára 2020 v Bratislave v rámci Medzinárodného veľtrhu gastronómie 9. ročník celoštátnej súťaže hotelových  akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár pod názvom Finále Gastro Junior Skills Slovakia.

Finálového kola súťaže sa zúčastnilo 6 študentov, ktorí postúpili zo semifinálového kola súťaže konaného dňa 26. novembra 2019 v Nových Zámkoch. Cieľom súťaže bolo vytvorenie moderného slovenského jedla a propagáciu slovenskej gastronómie. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť štyri porcie moderného teplého jedla s prílohou v časovom limite 150 minút.

Prvých 30 minút si musel každý súťažiaci vylosovať základnú surovinu – mäsovú zložku a potom vypracovať receptúru zo surovín, ktoré si vybrali z mystery boxu. Po vypracovaní receptúry v časovom limite 120 minút  súťažiaci začali pripravovať nimi navrhnuté jedlo. Správnosť postupu prípravy jedla, dodržiavanie hygieny a prípravu misy enplacu hodnotila technická komisia a chuť, vôňu, vzhľad, kreativitu, náročnosť prípravy hodnotila degustačná komisia. Obidve komisie boli zložené z popredných slovenských gastronómov. Súťažiaceho pripravovali Mgr. Mária Kaľamárová a Bc. Vladimír Staššák.

Našu školu vo finálovom kole zastupovali  dvaja žiaci zo  IV.H triedy. Súťažiaci Gabriel Nevlazla a jeho pomocník Jakub Bohovic. Základnou surovinou nášho súťažiaceho boli kačacie prsia, ktoré doplnil karfiolovým  pyré, raviolou plnenou bryndzovo--orechovou plnkou,  maslovou zeleninou a špenátovou špongiou. Spomedzi 6 súťažiacich sa náš žiak umiestnil na prvom mieste s počtom bodov 96.

Súťažiacemu  a jeho pomocníkovi ďakujeme za vzornú a zodpovednú reprezentáciu našej školy. 

Mgr. Mária Kaľamárová