SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

 Nečakajte, príďte medzi NÁS.