SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

NÁSTUP DO ŠKOLY

V zmysle najnovšieho Odporúčania BBSK k otváraniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bude vyučovanie na našej škole obnovené dňa 30.júna 2020. Podrobnosti nástupu do školy sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.