SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 po 2. termíne

(2.termín 10.5.2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

(10.mája 2021)