SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika študijného odboru kozmetik

-        štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou,

-        absolventi/absolventky tohto odboru :

–      sú kvalifikovaní/é poskytovať kozmetické služby,

–      majú poznatky o zložení kozmetických prípravkoch, technológii ich výroby, odbornej prezentácii a predaji,

–      ovládajú technologické postupy pri ošetrovaní všetkých typov pleti, v každom veku,

–      vedia navrhnúť a zrealizovať  základné kombinácie kozmetického ošetrovania podľa stavu pleti a požiadaviek klientky,

–      poskytujú poradenské služby o ošetrovaní pleti, kozmetických prípravkoch a  prístrojovej technike,

–      samostatne pracujú s elektronickou registračnou pokladnicou, inkasujú platby,

–      vedia obsluhovať a ošetrovať prístrojovú techniku,

–      vedia navrhnúť a zrealizovať líčenie podľa príležitosti,

–      používajú a presadzujú nové, netradičné technologické postupy, materiály,

–      majú kultivované a spoločenské správanie,

–      vedia aktívne komunikovať v materinskom a 2 cudzích jazykoch,

–      ovládajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

–       sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, v kozmetických salónoch, v salónoch krásy, ako aj na samostatné podnikanie.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1351 vo Zvolene a praktické vyučovanie v kozmetickom salóne Šarm v centre Zvolena.

 

Ukončovanie štúdia

Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné vysvedčenie, výučný list v odbore kozmetik, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

Výučný list v odbore kozmetik oprávňuje držiteľku samostatne podnikať v poskytovaní kozmetických služieb.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v na stránke časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre študijný odbor kozmetik.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..