SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Osvetou predchádzať ochoreniam

V rámci Týždňa proti rakovine sa na našej škole uskutočnila séria prednášok v rámci projektu Medici za zdravie žien.

Cieľom prednášok bolo oboznámiť študentky s prvou návštevou u gynekológa a ako sa na ňu pripraviť. Prednášajúce neobišli ani háklivé témy, medzi ktoré patria onkologické ochorenia žien. Študentky sa dozvedeli, aká dôležitá je pri nich prevencia.  Dostupnou formou pomôcť prekonať strach z prvého vyšetrenia u gynekológa. Dievčatá sa dozvedeli, že si môžu gynekológa vybrať.

Zdôraznili, aké sú dôležité preventívne prehliadky, ktoré by mali ženy absolvovať raz do roka. Ženskú problematiku medičky sprístupnili formou diskusie a prezentácie. Ochotne odpovedali na otázky študentiek.

Projekt Medici za zdravie žien zastrešuje Liga proti rakovine.