SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Vlaňajší TOP EXPERTI ani tohto roku nesklamali

„Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.“ 

Thomas A. Edison

Po oficiálnom vyhodnotení súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie našich expertov, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej súťaže. V tejto súťaži preukazujú študenti vedomosti z  rôznych oblastí. Z našej školy  sa jej  každoročne  zúčastňuje 30 študentov z maturitných odborov, z každej triedy a ročníka. Sú medzi nimi študenti, ktorí dosahujú popredné umiestnenia. Tí, ktorí sa neumiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získavajú účastnícky diplom. Študenti, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine, získavajú diplom EXPERT a najúspešnejší riešitelia sa musia umiestniť v obidvoch kategóriách do 100-miesta a získavajú titul TOP EXPERT.

Tohtoročného oceňovania expertov sa zúčastnila pani zástupkyňa Mgr. Alena Murínová, koordinátorka súťaže Mgr. Iveta Straková a spoluorganizátorka Mgr. Svetlana Schallerová. 

Vlaňajší TOP EXPERTI nesklamali ani tohto roku a opäť obhájili titul TOP EXPERT. Boli  to Martin Jambrich a Ján Korpáš z II. K. Martin skončil celkovo na 26. mieste a Ján na 92. mieste. TOP  EXPERT sa musí umiestniť v obidvoch témach do 100-ho miesta.  Máme  tiež 11 úspešných  „expertov“, 3 z nich uspeli ako experti v 2 kategóriách. Experti sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v jednotlivých vedomostných témach. Teší nás, že naši študenti majú záujem aj o vedomostné súťaže.

Naši úspešní experti, ktorí sa umiestnili do stého miesta v jednej z vybraných tém:

Meno

Trieda

                 Téma

Miesto

Počet súťažiacich

Martin Jambrich

II. K

Góly, body sekundy a Svetobežník

55

20

864

671

Ján Korpáš

II. K

Góly, body sekundy a Svetobežník

173

43

864

671

Sára Severínyová

I.Z

Mozgolamy

142

770

Samuel Katina

II. A

Góly, body sekundy a Svetobežník

168

121

864

671

Viktória Jančíková

II. A

Do you speak Englisch?

53

540

Radoslav Csáki

II. A

Mozgolamy

76

770

Simon Pechovský

II. A

Dejiny, udalosti, umenie

68

397

Andrej Slúka

II. G

Svetobežník

35

671

Martina Lapínová

II. H

Dejiny, udalosti, umenie

45

397

Barbora Minková

IV. A

Mozgolamy

60

770

Alex Morávik

IV. A

Svetobežník

128

671

 

Osobitne gratulujeme našim TOP EXPERTOM, zároveň gratulujeme všetkým EXPERTOM.

Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, prajeme, aby sa nevzdávali a zapojili sa do EXPERTA aj budúci školský rok.