SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa  16. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy. Príjemné publikum I.A triedy vytvorilo dobré podmienky pre súťažiacich. Zúčastnilo sa ho päť žiačok. Všetky účastníčky Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu. Umiestnili sa nasledovne:

1.miesto – Psotková Silvia – IV.K

2.miesto – Mesiariková Janka  – II.H, Bartková Alžbeta – I.H, Ďuricová Laura – I.Z

3.miesto – Mareková Dominika – I.H

Všetkým šikovným a smelým dievčatám gratulujeme. Víťazke budeme držať palce na regionálnom kole, do ktorého postúpila.