SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

The Cooperating Tourism Spider v Plzni

V dňoch 4.6. až 8.6. 2018 sa 10 žiakov tried 2.A a 3.A a dve učiteľky anglického jazyka zúčastnili v poradí už šiesteho záverečného stretnutia medzinárodného projektu v rámci programu ERASMUS + The Cooperating Tourism Spider.

Tentokrát sa stretnutie uskutočnilo v Plzni a bolo organizované Regionálnou hospodárskou komorou Plzenského kraja. Päťdňový program bol plný nielen zaujímavých exkurzií a výletov, ale aj vzdelávania, počas ktorého žiaci usilovne pracovali na piatich submoduloch z oblasti podnikania v cestovnom ruchu. Naši žiaci z oborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu si tak mohli overiť a doplniť svoje odborné vedomosti a zručnosti, ako napr. vypracovanie podnikateľského plánu, využívanie vhodných marketingových nástrojov, podnikanie v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Prednášky a následné diskusie prebiehali v anglickom jazyku.

Prehliadka historického centra mesta Plzeň, návšteva pivovaru Pilsner Urquell, spoločnosti Bohemia Sekt alebo Škoda, klatovských katakomb a zámku Kozel sú len zlomok toho, čo mohli naši žiaci vidieť a obdivovať počas medzinárodného stretnutia v Plzni. Nezabudnuteľné okamihy priniesol aj otvárací ceremoniál a grilovačka v hoteli IBIS. Týždeň bohatý na nádherné zážitky, nové priateľstvá a skúsenosti bol ukončený záverečným ceremoniálom, ktorý sa uskutočnil v Parkhoteli. Tu si žiaci štyroch krajín Česka, Slovenska, Lotyšska a Rakúska slávnostne prevzali certifikát o absolvovaní projektu. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa počas dvoch rokov intenzívne podieľali na projekte, a tak nemalou mierou prispeli k jeho úspešnej realizácii.

PhDr. Denisa Ladomerská, Mgr. Eva Mikulová