SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Prinesie nám finančná gramotnosť finančnú nezávislosť ?

       V stredu 07.11.2018 sa vo Zvolene konala konferencia pre mladých ľudí zameraná na finančnú gramotnosť. Konferenciu organizovalo Súkromné centrum voľného času Heuréka v spolupráci so Slovenskou sporiteľnou, a.s. Podujatie podporila svojou prítomnosťou aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová. Študenti deviatich stredných škôl z Banskobystrického kraja pred odbornou porotou, zloženou z oblastných riaditeľov SLSP, prezentovali svoje práce na témy: finančná gramotnosť a hospodárenie v domácnosti, vplyv vzdelania na finančnú gramotnosť, finančné inštitúcie, osobné financie a ich zdroje, finančné rozhodnutia a ich dôsledky.       Konferencie sa zúčastnili aj študenti 4.A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí za pomoci Ing. Dušana Krseka prezentovali prácu s názvom „Som mladý a chcem svoj účet“. Barbora Dolinská, Monika Rajtóková, Lukáš Jahňak a Peter Banga svojou prezentáciou vybojovali 3. miesto a získali 100 € na nákup učebných pomôcok.       Navyše študenti dostali možnosť navštíviť Viedeň, konkrétne historické jadro mesta, vianočné trhy a vrcholom cesty bude prehliadka FLIP - Erste Financial Life Park vo Viedni.      Financial Life Park je nástrojom inovatívneho finančného vzdelávania, ktorý podporuje know-how v peňažných záležitostiach a pomáha mladým ľuďom získať zručnosti potrebné na riadenie ich osobných finančných záležitostí zodpovedne a nezávisle.Konferencia bola veľkým prínosom aj pre divákov, ktorí sa dozvedeli nové zaujímavé informácie o financiách.