SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Olympiáda v  nemeckom jazyku

Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka (ONJ)  sa na našej škole  uskutočnilo 20.11.2018.  29. ročníka  tejto súťaže sa zúčastnilo rekordne veľa žiakov , 23 súťažiacich v 3 kategóriách.  Tlačenica o pomyselné stupne víťazov bola veľká, najmä v kategórii 2B, kde piatačky nedali nižším ročníkom šancu.  V tejto kategórii súťažilo 9 žiakov, v 2D tiež 9 a v kategórii 2A len traja žiaci.

Súťažné úlohy boli tradičné: v prvej časti to bol posluch  s porozumením, čítanie s porozumením a test na gramatické a lexikálne štruktúry, v druhej , ústnej časti,  boli žiaci hodnotení podľa ich kreativity a vyjadrovacích schopností pri rozhovore na vybrané témy a tvorbe príbehu podľa obrázkov.  Výsledky sú nasledovné:

Kategória 2A ( žiaci 1. a 2. ročníka hotelovej a obchodnej akadémie)

  1. Lvomská Laura A
  2. Sameková Romana H
  3. Maláková Bianka A

Kategória 2B ( žiaci 3. - 5.ročníka hotelovej a obchodnej akadémie)

  1. Hrčáková Barbora 5.K
  2. Bozalková Dominika H
  3. Matúšová Monika K

Kategória 2D (žiaci ostatných odborov SOŠ)

  1. Rajtóková Monika  A
  2. Murinčeková Simona A
  3. Foltinyová Nikola Z

Prví dvaja žiaci z každej kategórie postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17.01.2019 v CVČ Zvolen, ul. Bela IV  6, Zvolen. Všetkým zúčastneným ďakujeme, oceneným a postupujúcim blahoželáme !

Ing. Setteyová, Mgr.Weissová