SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

FLIP

Vďaka 3. miestu na jesennej konferencii s názvom Finančná gramotnosť sme sa my, štyria študenti 4.A odboru manažment regionálneho cestovného ruchu,  zúčastnili na exkurzii           vo Viedni. Celú túto akciu nám, a ďalším súťažiacim z desiatich stredných škôl banskobystrického regiónu, sprostredkovala pani Mgr. Alena Mičan Ostrihoňová, ktorá celé podujatie zorganizovala pod hlavičkou SCVČ Heuréka. Túto konferenciu s následnou exkurziou do Viedne podporila aj Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá je partnerom vzdelávania finančnej gramotnosti na školách v programe Poznaj svoje peniaze. Tento program sa vyučuje aj na našej škole a ktorý poznáte pod názvom Manažment osobných financií.

Dňa 28.11.2018 sme prostredníctvom CK Čekan navštívili „predvianočnú Viedeň“. Boli sme obohatení o odborný výklad, ktorý bez problémov zvládla pani sprievodkyňa po historickom centre Viedne. Mali sme zabezpečený výborný obed v jednej z mestských reštaurácií. Ochutnali sme typický Wiener Schnitzel (viedenský rezeň).

Hlavným bodom programu však bola návšteva Erste Financial Life Park (FLIP). Vo „FLIPE“ sme sa hravou formou naučili nové veci o finančnej gramotnosti, ako napr. ktoré známe osobnosti sú zobrazené na bankovkách, históriu peňazí, ako správne rozdeliť príjem a pritom aj ušetriť, koľko by sme si mali odkladať z príjmu atď.

„FLIP“ mal vynikajúce technické vybavenie, priam až futuristické, takže sme väčšinu času pracovali na tabletoch, kde sme hlasovali za správne odpovede a pod.

Po návšteve „FLIP“ sme zavítali pred pamiatku Schönbrunn, kde sme nafotili zopár fotiek a utekali kúpiť punč a jedlo na Vianočné trhy. Potom už nasledovala cesta späť domov.

Barbora Dolinská, Lucia Flochová, Peter Banga, Lukáš Jahňak, študenti 4. A MRCR