SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Vyhodnotili sme súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

„Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie.         

Pokiaľ uspejete trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.“

 

Týmto heslom sa riadili aj niektorí naši experti, ktorí sa do súťaže zapojili viackrát. 28. februára 2019 sme bilancovali výsledky súťaže EXPERT geniality show. Je to vedomostná súťaž, v ktorej tiež dokazujeme, že naši študenti vedia zabojovať aj vo vedomostných oblastiach.

Tohto roku  sa súťaž konala  29. 11.  2018 a experti súťažili  v priestoroch našej školy. Do súťaže sa zapojilo 30 študentov, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách O 12 – študenti  1. a 2. ročníkov, v tejto kategórii v rámci Slovenska súťažilo 1259 študentov a O 34 – študenti  3. a 5. ročníkov, kde bol celoslovenský počet 1153 študentov. Súťaže sa zúčastnili stáli účastníci, ale aj nováčikovia. Tohtoročný Expert bol znova úspešný, máme jedného TOP EXPERTA. Už sme si zvykli, že tento titul tradične získal  Martin Jambrich z III. H. Martin skončil celkovo na 68. mieste. TOP  EXPERT sa musí umiestniť v obidvoch témach do 100- ho miesta.

Máme  tiež 7 úspešných  „expertov“, čo znamená, že sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v jednotlivých vedomostných témach. Chvályhodné je, že sa takmer  všetci umiestnili do 100-ho miesta. Richardovi Šalkovi z II. A ušiel titul Top expert len o 6 miest, pretože celkovo skončil na 106. mieste.

 

Naši úspešní experti

Naši experti, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v jednotlivých vedomostných témach:

Meno

Trieda

                 Téma

Miesto

Počet súťažiacich

Martin Jambrich

III.H

Svetobežník

Góly, body, sekundy

42

68

542

501

Richard Šalko

II. A

Tajomstvá prírody

Dejiny, udalosti, umenie

50

41

393

279

Simona Murinčeková

II. A

Dejiny, udalosti, umenie

54

279

Petronela Luptáková

II.A

Dejiny, udalosti, umenie

23

279

Samuel Minich

II. G

Dejiny, udalosti, umenie

52

279

Timea Ivancová

IV. A

Do you speak English?

58

397

Nikola Foltínyová

III. Z

Tajomstvá prírody

48

203

Šimon Lutter

V. H

Tajomstvá prírody

50

203

Osobitne gratulujeme nášmu TOP EXPERTOVI a zároveň gratulujeme všetkým EXPERTOM. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, prajeme, aby sa nevzdávali a zapojili sa do EXPERTA aj budúci školský rok.