SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Milovníci slovenčiny sa stretli dvakrát

Aj v tomto roku milovníci slovenčiny strávili príjemné chvíle na dvoch stretnutiach – na 4. ročníku Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (22.2.2019) a na jeho vyhodnotení (1.3.2019). Vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry potešilo, že do súťaže sa pôvodne zapojilo 28 študentov. Súťaže sa však zúčastnilo iba 20, ale aj to je pekné číslo. Svoje sily so slovenčinou si merali študenti učebných i študijných odborov. Celé dopoludnie prebehlo v pokojnej a tvorivej atmosfére, najprv zápasili s testami, potom preukázali svoje slohové i rečnícke zručnosti. Našou Olympiádou sme sa pridali k Medzinárodnému dňu materinského jazyka, ktorý si pripomíname 21. februára.  

A tu sú mená víťazov.

Učebné odbory (I. až III. ročník) - - - - - - - - Študijné odbory (I.ročník)
I.miesto- Henrieta Fáberová (III.N)   I. miesto- Adam Orovnický (I.H)
II.miesto – Kristína Drábiková (II.M)   II.miesto- Timea Oravcová (I.Z)
III.miesto- Alžbeta Žilková (I.C)   III.miesto- Jazmína Murgašová (I.Z)
     
     
Študijné odbory (II. a III. ročník)
I.miesto- Martin Jambrich (III.H)
II.miesto-  Angelika Kubalová (III.A)
III.miesto-  Terézia Pocklanová (II.A)

Medzinárodný deň materinského jazyka mohli osláviť kvízom a jazykovými hrami aj ostatní študenti školy. Viac ako 30 žiakov vyplnilo letáčik s cvičeniami, odovzdalo slovenčinárovi a zapojilo sa tak do súťaže o skvelé ceny. Vyžrebované víťazky sú Monika Šarköziová a Kristína Bačíková z III.N.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme. Ďakujeme všetkým, ktorí si uctili našu slovenčinu. Nech žije naša ľubozvučná slovenčina.

Slovenčinári