SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Posledné zvonenie ...

„Prečo sa človek musí lúčiť so všetkým, čo mal tak rád. Prečo mu v živote musí zostaň len a len spomínať? Keď príde raz chvíľa rozlúčenia, treba si povedať dovidenia!“

Byť kráľom času, nepoznali by sme lúčenie a my sme sa v piatok 17. mája 2019 slávnostne rozlúčili s tohtoročnými maturantmi, ktorí uzavrú štúdium maturitou a opustia brány školy.
Maturanti sa lúčili s vedením školy, triednymi profesormi a všetkými pedagógmi, ktorí ich pripravovali na budúce povolanie, na ktoré sa pripravovali štyri roky.

Budúci maturanti sa im za to všetko odvďačili krátkym programom. Na úvod ich poďakovania zaznela báseň, ktorú predniesla Silvia Psotková. Na ľudovú nôtu zaspievali Barborka Dolinská a Adrika Iványiová, na husliach ich sprevádzala Miška Libiaková. Po ľudovej piesni nasledoval slávnostný príhovor. Predniesol ho Adam Kružliak.
Maturanti sa vedeniu školy, triednym profesorom a vyučujúcim poďakovali kvetmi.

Záver rozlúčky patril študentskej hymne – Gaudeamus igitur.
Aj pre tohtoročných maturantov prišiel koniec štúdia veľmi rýchlo, bez zvonenia. Čaká ich už len posledný, pre niektorých ten najťažší krok do života, ktorým je maturita.
Prajeme im, aby pri zelenom stole mali šťastnú ruku.

:: FOTOGALÉRIA NA FB ::