SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Termín opravných skúšok 27.august 2019 (utorok) od 8.00 hod.

p.č.

meno žiaka

trieda

predmet 

čas skúšky 

miestnosť

skúšobná komisia

1

Caroline KUCHÁROVÁ

I.E

TSV

9.00 hod.

telocvičňa

PaedDr. Miháliková, PaedDr. Jakubčin, Mgr. Stehlíková

2

Adam LIŠKA

I.E

OBN

8.00 hod.

klubovňa

Mgr. Pleva, Mgr. Suja, Ing. Mgr. Schallerová

3

Sára MUŠUKOVÁ

I.E

MAT

TSV

8.00 hod.

9.00 hod.

č.86

telocvičňa

Ing. Krsek, PaedDr. Popiková, Mgr. Paulovčíková

PaedDr. Miháliková, PaedDr. Jakubčin, Mgr. Stehlíková

4

Veronika RIGOVÁ

I.E

PAV

8.00 hod.

č.87

Ing. Setteyová, Ing. Sečkášová, Ing. Sotáková

5

Natália TOMANOVÁ

I.E

MAT        

8.00 hod.

č.86

Ing. Krsek, PaedDr. Popiková, Mgr. Paulovčíková

6

Mário LÁSKAVÝ

I.G

NEJ     

9.00 hod.

č.22

Mgr. Mytyzeková, Ing. Setteyová, Mgr. Bednárik / Ing. Halmová

7

Vanesa MATOVÁ

I.Z

ANJ

8.00 hod.

č.7

PhDr. Fabíková, PhDr. Ladomerská, Mgr. Mojžiš

8

Tatiana NOVOTNÁ

I.P

ANJ         

8.00 hod.

č.7

PhDr. Fabíková, PhDr. Ladomerská, Mgr. Mojžiš

9

Matěj VILHAN

I.P

ANJ       

8.00 hod.

č.7

PhDr. Fabíková, PhDr. Ladomerská, Mgr. Mojžiš

10

Ivan PORUBSKÝ

II.A

UCT          

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

11

Adam PROKEIN

II.A

UCT  

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

12

Richard ŠALKO

II.A

UCT

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

13

Gréta ŠKVARKOVÁ

II.A

UCT     

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

14

Barbora ŠPRLOVÁ

II.A

UCT          

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

15

Miriam URAMOVÁ

II.A

UCT         

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

16

Drahoslava FIZIKOVÁ

II.E

ERP         

8.00 hod.

č.58

Ing. Ťavodová, Ing. Motošková, Mgr. Ondrejková

17

Martina KRNÁČOVÁ

II.G

ERP

TSV          

8.00 hod.

9.00 hod.

č.58

telocvičňa

Ing. Ťavodová, Ing. Motošková, Mgr. Ondrejková

PaedDr. Miháliková, PaedDr.Jakubčin, Mgr. Stehlíková

18

Adrián BERKI

II.M

MTL         

8.00 hod.

č.87

Ing. Setteyová, Ing. Sečkášová, Ing. Sotáková

19

Vanda BOŠEĽOVÁ

II.Z

DER

9.00 hod.

č.9

Mgr. Kováčiková, PaedDr. Popiková, Mgr. Stašeková 

20

Ľubica HINĎOŠOVÁ

II.P

NEJ

9.00 hod.

č.22

Mgr. Mytyzeková, Ing. Setteyová, Mgr. Bednárik / Ing. Halmová

21

Nikola KAŠTIEROVÁ

II.P

ANJ

KAJ

8.00 hod.

9.00 hod.

č.7

č.7

PhDr. Fabíková, PhDr. Ladomerská, Mgr. Mojžiš

PhDr. Fabíková, PhDr. Ladomerská, Mgr. Mojžiš

22

Andrea KVASNOVÁ

II.P

NEJ

9.00 hod.

č.22

Mgr. Mytyzeková, Ing. Setteyová, Mgr. Bednárik / Ing. Halmová

23

Erika BEŇOVÁ

III.A

NEJ

9.00 hod.

č.22

Mgr. Mytyzeková, Ing. Setteyová, Mgr. Bednárik / Ing. Halmová

24

Marcela ČUHÁKOVÁ

III.A

POA

NEJ

8.00 hod.

9.00 hod.

č.86

č.22

Ing. Krsek, PaedDr. Popiková, Mgr. Paulovčíková

Mgr. Mytyzeková, Ing. Setteyová, Mgr. Bednárik / Ing. Halmová

25

Peter BANGA

IV.A

UCT

DVP

8.00 hod.

9.00 hod.

č.29

č.86

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

Ing. Krsek, Ing. Pivarníková, Ing. Kocúrová

26

Lukáš JAHŇAK

IV.A

UCT

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

27

Eva ADAMOVIČOVÁ

IV.G

AGA

9.00 hod.

č.7

PhDr. Fabíková, PhDr. Ladomerská, Mgr. Mojžiš

28

Adam KRUŽLIAK

IV.G

UCT

8.00 hod.

č.29

Ing. Borgulová, Ing. Guničová, Ing. Žiaková

29

Kristián KUCHÁRKA

IV.G

SJM

9.00 hod.

č.87

Ing. Sečkášová, Ing. Ťavodová, Mgr. Ondrejková

30

Erika MAJERČIKOVÁ

IV.G

ANJ

8.00 hod.

č.7

PhDr. Fabíková, PhDr. Ladomerská, Mgr. Mojžiš