SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

OZNAM - Voľby nových členov Rady školy (zástupcov rodičov)

Žiadame zákonných zástupcov žiakov našej školy, aby sa dňa 1.10.2019 o 16.00 hod. dostavili do budovy školy, za účelom voľby nových členov Rady školy (zástupcov rodičov).