SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

LingvaFEST 2019

26.september je venovaný oslave jazykov už od roku 2001, kedy bol tento deň vyhlásený Radou Európy za Európsky deň jazykov. Význam tohto dňa si pripomenuli aj žiaci našej školy.

       V rozhlasovej relácií sa dozvedeli o jazykovej rozmanitosti v Európe a o nevyhnutnosti mladej generácie učiť sa cudzie jazyky. Tie im otvárajú v súčasnom globalizovanom svete bránu do budúcnosti, pretože im umožňujú nielen ľahšie komunikovať, cestovať a spoznávať svet, ale aj ľahšie si nájsť uplatnenie  na náročnom trhu práce.

       Zároveň sa všetci žiaci školy mohli zapojiť do kvízu o cudzích jazykoch a trieda III.H sa spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov Ing. Halmovou a PhDr. Fabíkovou vybrala na jazykový festival do Bratislavy, ktorého cieľom bolo predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry a zároveň motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.

       Lingvafest 2019 sa konal v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave a lákal svojich návštevníkov bohatým programom. Festival ponúkal rôzne prednášky, workshopy, stánky a prezentácie rôznych jazykových inštitúcií, ale aj rýchlokurzy rôznych jazykov, jazykolamy, kvízy, súťaže o vecné ceny, do ktorých sa zapojili aj naši žiaci. Zaujali nás aj prednášky Lýdie Machovej, PhD., ktorá je na Slovensku známa ako polyglotka a jazyková mentorka. Na jej prednáškach sme sa dozvedeli  ako pri učení sa jazykov využívať online  nahrávky (podcasty) a tiež nám predviedla spôsob učenia sa slovnej zásoby metódou Goldlist.  Keďže nás metóda Goldlist zaujala, radi sa s vami o ňu podelíme a uvádzame stránku, na ktorej nájdete všetky podrobnosti:

https://jazykovymentoring.sk/metoda-goldlist-ucenie-sa-slovicok-jednoduchsie/.

Prajeme vám veľa chuti do učenia sa cudzích jazykov.