SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Valentínska kvapka krvi 2020

„Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska.“ 

Na našej škole sme už po 7-krát v rámci Valentínskej kvapky krvi robili láskavosť pre tých, ktorí to najviac potrebujú a čakajú na zázračnú červenú kvapku, ktorá im môže zachrániť život. Už celé štvrťstoročie sa  darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. Mottom tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi je motto „ Láska lieči.“

Darovať  symbolickú červenú kvapku, ktorá robí zázraky a zachraňuje život, sa rozhodlo 29 darcov–študentov, ale aj 5 zamestnancov školy. Medzi tými, ktorí sa rozhodli darovať krv z radov študentov, bolo 13 prvodarcov. Valentínsky mobilný odber bol opäť úspešný, z 29 prihlásených študentov urobili 22 odberov. Sú medzi nimi pravidelní dobrovoľní darcovia, ktorí sa stali darcami v predchádzajúcich rokoch a odvtedy sa darovanie krvi stalo pre nich tradíciou. Pre študentov sa stávajú vzorom tiež  pedagógovia a THP pracovníci, ktorí rozširujú rady dobrovoľných darcov na našej škole. Patria medzi nich   Mgr. Štefan Suja, PaedDr. Andrej Jakubčin, Mgr. Iveta Straková, Ing. Veronika Jančíková a Katarína Tabačeková. 

Veríme, že aj naďalej budeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú – chorým, pre ktorých má nenápadná červená kvapka čarovnú moc a môže im zachrániť život.  Tiež si uvedomujeme, že dobrovoľné darovanie krvi je skutočným „ darom života,“ ktorý môže zdravý človek poskytnúť chorým ľuďom.  A my veríme, že pre nás darcov je to len kvapka, pre druhého život, aby mohli vidieť modré nebo.