SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

X. ročník súťaže ZAV 2017

V dňoch 06. 11. 2017 a 07. 11. 2017 sa uskutočnil na SOŠ hotelových služieb a obchodu X. ročník celoslovenskej súťaže v odpise textov na počítači ZAV Zvolen. Súťaž organizovalo občianske združenie INTERINFO SR, ktoré pracuje pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Študentská kvapka krvi 2017

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“

                                                                                         (Jan Amos Komenský)

 

Už 5 rokov nezištne pomáhame ako dobrovoľní darcovia krvi. Začínali sme v roku 2013 Študentskou kvapkou krvi a 26. 10. 2017 je to už jej jubilejný 5. ročník.

Poučme sa z histórie...

„História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť.“

Thomas Jefferson

Študenti II. H a IV. K spoznávali našu históriu v rámci projektu EUROSKOLA, do ktorého sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. 18.októbra 2017 sa uskutočnila beseda s Mgr. Vierou Kováčovou, pracovníčkou Múzea SNP v Banskej Bystrici. Hlavnou témou bolo oboznámiť študentov s úlohou Hlinkovej gardy počas Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945.

NAŠI ŽIACI NA MALTE

V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov umožnila naša škola ôsmim vybraným žiakom štvrtého a piateho ročníka hotelovej akadémie absolvovať odbornú zahraničnú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. Už z názvu Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno

Občianske združenie s názvom Združenie Mladé Slovensko realizovalo projekt pod názvom „Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno“ v spolupráci so SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, SOŠ drevárskou a Technickou akadémiou vo Zvolene. Cieľom projektu bola propagácia odborného vzdelávania a prípravy na remeselné odbory a takisto systému duálneho vzdelávania pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl na ZŠ M. Rázusa a ZŠ Nám. mládeže vo Zvolene.

Študenti spomínaných troch škôl prezentovali jednotlivé remeselné odbory a svojimi zručnosťami spontánne zapojili i svojich možných budúcich spolužiakov.  Záujem zo strany žiakov bol veľký, čo nás teší. Zapojilo sa asi 200 žiakov z obidvoch škôl. Žiaci si sami mohli vyskúšať zručnosti cukrára, barmana, kozmetičky, kaderníčky, prácu s drevom a videli aj výsledky práce našich budúcich strojárov a automechanikov. Danej akcie za zúčastnili aj riaditelia SŠ, a to Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Pavel Laššák a Ing. Ján Marko. Za priebeh úspešnej akcie OZ Združenia Mladé Slovensko ďakuje pani riaditeľke Mgr. Ľubici Tomčíkovej a pánovi riaditeľovi Mgr. Ondrejovi Kankovi, ako i pani zástupkyni Mgr. Ľudmily Markovičovej a Mgr. Karin Fóglovej, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie. Poďakovanie patrí aj poslancom za BBSK za okres Zvolen, ktorí prispeli finančným príspevkom

 

Mgr. Alžbeta Staníková

predsedníčka správnej rady

OZ Združenie Mladé Slovensko

WORKSHOP o pive

Dňa 11.10.2017 sa konal na našej škole workshop o pive, ktorý bol organizovaný Cechom pivných majstrov  spoločnosti  TOPVAR. Žiaci z vybraných tried 4.H a 4.G sa dozvedeli  o hlavných surovinách na výrobu tekutého chleba. Okrem týchto informácií získali poznatky o výrobe piva,  správnom čapovaní  a podávaní lahodného moku. Súčasťou workshopu bola aj  praktická ukážka. Žiaci  a učitelia mali možnosť  si sami vyskúšať zručnosť rôznych spôsobov čapovania piva.

 Pevne veríme, že spolupráca s Cechom pivných majstrov  bude i naďalej pokračovať.

Horehronské hry

V stredu, 4. októbra 2017 sa minivýprava z našej školy v zložení: Nikola Chrienová zo IV.H (diaľka, 100m), Barbora Šprlová-I.A (800m) a Timea Kvaššayová-II.Z (100m) zúčastnila atletickej súťaže v Banskej Bystrici. Išlo už o 57. ročník známych Horehronských hier na atletickom štadióne SNP na Štiavničkách, kde sa zúčastňujú nielen „obyčajné“ školy, ale hlavne športové gymnáziá, alebo športové školy až z Maďarska.  Preto je zvlášť potešujúce, že v tak silnej konkurencii sa naši žiaci nielen nestratili, ale dokázali vybojovať aj popredné, či medailové pozície.

Timea Kvaššayová skončila v rozbehoch na 100m na peknom 5. mieste, Barbora Šprlová obsadila v priamom finálovom behu na 800m na krásnom aj keď najmenej obľúbenom 4. mieste no a Nikola Chrienová v skoku do diaľky za sebou nechala aj atlétov zo športových gymnázií a vyskákala si bronzovú medailu, keď za víťazným skokom zaostala iba o 20 centimetrov.

Štúrovci – ako ich nepoznáme

Aké boli životné osudy predstaviteľov štúrovskej generácie, ktorí boli spätí s naším regiónom, sa mohli dozvedieť žiaci II.A a II.H triedy v stredu 11.10. 2017 počas exkurzie v priestoroch expozície s názvom Múzeum – domov múz Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Počas interaktívnej hodiny si žiaci vypočuli zaujímavosti zo života troch štúrovských básnikov Jána Bottu, Sama Chalupku, odpovedali na otázky týkajúce sa  Andreja Sládkoviča a jeho diela Marína, mali možnosť vyskúšať si úlohu hercov v zdramatizovanej podobe balady Žltá ľalia a v závere si pozreli ukážku moderného spracovania tohto diela profesionálnymi hercami z Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Následne sa žiaci presunuli do priestorov Pamätníka SNP, kde si pozreli stálu expozíciu s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“, ktorá prezentuje politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948.

 

Veríme, že takáto literárno-historická forma zážitkového učenia zanechala v žiakoch pozitívne dojmy, obohatila ich o nové vedomosti a zážitky.

PRIEVIDZSKÝ RYTIER ČIERNEJ DÁMY 2017

V dňoch 12. a 13. októbra 2017 Prievidza, ako každý rok, vítala mladých baristov na 5. ročníku celoslovenskej baristickej juniorskej súťaže PRIEVIDZSKÝ RYTIER ČIERNEJ DÁMY. Súťažiaci predvádzali svoje zručnosti v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi, mesto Prievidza a škola baristu.

Súťaže sa zúčastnilo 17 baristov z rôznych odborných škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovala Martina Rapcová zo IV.H triedy. Úlohou súťažiacich bolo v priebehu 15 minút pripraviť pre 4–člennú chuťovú porotu 4 espressa, 4 cappuccina a 4 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Hodnotila sa technika baristu pri práci s kávovarom a mlynčekom, správne extrahovanie a objem espressa, spôsob, akým barista speňuje mlieko, čistota a hygiena na pracovisku, organizácia práce, dodržanie časového limitu. Chuťová komisia hodnotila kvalitu pripravených nápojov, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, použitú techniku, kreativitu, vystupovanie, slovnú prezentáciu nápoja. Súčasťou súťaže bol aj vedomostný test o káve, o histórii Prievidze, minerálnej vode Mattoni a produktoch Monin.

Naša Martina si v konkurencii skúsených baristov z viacerých hotelových akadémií počínala veľmi dobre, aj keď sa neumiestnila na poprednom mieste, získala krásnu cenu za najlepšie Cappuccino Latte Art. Získala tiež motiváciu do budúcna a chuť pracovať na sebe, pripravovať sa  a reprezentovať školu v odborných súťažiach.

Mgr. Zdenka Cibuľová

Najkrajšia torta Slovenska 2017

Pod týmto názvom sa skrýva 8. ročník súťaže O najkrajšiu tortu Slovenska, ktorá prebiehala dňa 12.októbra 2017 v Púchove. Súťaž každoročne organizuje Klub cukrárov SZKC pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove.

Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka Erika Pomotiová, ktorá získala za svoju svadobnú tortu MiJa (Michaela+Ján) bronzovú medailu. Tortu pripravila z tmavých korpusov a naplnila citrónovým a vanilkovým krémom. Potiahnutá bola poťahovými hmotami bielej a tyrkysovej farby a ozdobená vymodelovanou kyticou kvetov s motýlikmi. Spodnú časť torty lemovali vyrezávané diamanty z modelovacej hmoty a celý dojem luxusnej torty dotvárali aj polodrahokamy (geode rocks) vytvorené z karamelu.

Žiačke k úspechu blahoželáme a prajeme jej veľa krásnych nápadov do budúcnosti.

 Bc. Viera Sebíňová

Stretnutie barmanov

Dňa 5.10.2017 sme sa zúčastnili akcie Junior Bartender Challenge, ktorá sa konala pod záštitou firmy Pernod Ricard Slovakia v Piane Bar Banská Bystrica. Firma prezentovala svoje výrobky i nové trendy v tejto oblasti. Bolo to úvodné stretnutie pedagógov v oblasti  barmanstva. Vystúpili na ňom známe osobnosti  v barmanstve, ako Ľuboš Rácz, Ľuboš Končok.

Predstavili svoje umenie, inové techniky a receptúry miešaných nápojov.

Pevne  veríme, že sú to začiatky ďalšej spolupráce. Samotní žiaci absolvujú rovnaké školenie v blízkej budúcnosti. Veríme, že zápolenie a chuť žiakov sa odzrkadlí  i na súťažiach.

 

Design by: www.diablodesign.eu