SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Kuchári na GASTRO CUP v Banskej Bystrici

Dňa 10. marca 2017 v Banskej Bystrici na treťom ročníku súťaže GASTRO CUP 2017 svoje zručnosti v kuchárskom umení predviedlo 17 súťažiacich. Súťaž mala zástupcov aj zo zahraničia, a to z Českej a Maďarskej republiky. Našu školu zastupovali žiaci odboru hotelová akadémia Filip Ľupták z triedy 3.K a Zuzana Gánovská z triedy 3.H.

Gastro Cup 2017

Dňa 10. marca 2017 sa v Banskej Bystrici  konala súťaž kuchárov a cukrárov - Gastro Cup 2017.  Súťaž usporiadal Klub cukrárov (SZKC). Na tejto súťaži nás zastupoval odbor cukrár v dvoch kategóriách.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 17. 3. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácie poézie a prózy. Zúčastnilo sa ho päť žiačok. Všetky účastníčky Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu, jedna žiačka okrem básne aj prózu. V porote okrem dvoch slovenčinárov dbala na objektívne hodnotenie aj jedna žena, pani zástupkyňa Murínová. Príjemné publikum I.H triedy vytvorilo dobré podmienky pre súťažiacich.

Drogy – to teda nie

Dňa 22.3.2017 sa žiaci I.K triedy Radka Havlíková a Gabriel Nevlazla zúčastnili vedomostného kvízu „ Drogy - to teda nie“ a obsadili v konkurencii stredných škôl mesta Zvolen krásne druhé miesto. Od víťazného družstva Gymnázia Ľ. Štúra nás delili len štyri body. Žiaci preukázali rozsiahle vedomosti z oblasti literatúry, hudby a právnej ochrany detí a mládeže pred vplyvom legálnych a nelegálnych drog. Obohatením ich vedomostí bola aj prednáška o hudbe a umelcoch, ktorí si alkoholom a drogami zničili život a „ založili“ neslávny Klub 27. Je to klub mladých umelcov, ktorí umierajú vo veku 27 rokov, ako napríklad: Janis Joplin, Jim Mirrison, Kurt Cobain , Jimi Hendrix, Amy Winehouse a ďalší.

Medzníky II. svetovej vojny

 „Keby ľudia a vládcovia vedeli, čo stratia vo vojne a ako málo toho získajú, neboli by vojny.“

Avicena

 

Pri príležitosti oslobodenia Zvolena SZPB vo Zvolene každoročne organizuje vedomostnú súťaž  pod názvom Medzníky II. svetovej vojny. Tohtoročná sa konala     17. marca  v Kasárňach SNP na Podborovej.

Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení Jakub Bohovic z I. H., Martin Jamrich a Ján Korpáš z I. K.  Súťažilo sa v troch kolách. Otázky jednotlivých kôl boli zamerané na II. svetovú vojnu vo svete, na obdobie Slovenskej republiky      1939 – 1945, na SNP a oslobodenie.

Naši súťažiaci dokázali, že majú prehľad o udalostiach, ktoré boli obsiahnuté v jednotlivých témach. V súťaži boli úspešní a postúpili do oblastného kola, ktoré sa uskutoční v máji v Detve.

 

OCEŇOVANIE EXPERTOV

„Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú.“

Herodotos

 

V piatok 10. 03. 2017 sme rozdali diplomy a malý darček, ktoré každoročne posiela organizátor súťaže Talentiády našim študentom, ktorí sa zapojili do súťaže EXPERT GENIALITY SHOW.

Súťaže sa každoročne  zúčastňuje 30 študentov z maturitných odborov, z každej triedy a ročníka. Sú medzi nimi študenti, ktorí dosahujú popredné umiestnenia. Tí, ktorí sa neumiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získavajú účastnícky diplom. Študenti, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine, získavajú diplom EXPERT a najúspešnejší riešitelia sa musia umiestniť v obidvoch kategóriách do 100-ho miesta a získavajú titul TOP EXPERT.

Ocenenia expertov sa zúčastnili pani zástupkyne Mgr. Beáta Mogišová a Mgr. Alena Murínová, koordinátorka súťaže Mgr. Iveta Straková a spoluorganizátorka Mgr. Svetlana Schallerová. 

Tohtoročný ročník Experta bol skutočne úspešný – 2 TOP EXPERTI z I. K Martin Jamrich a Ján Korpáš. Martin skončil celkovo na 66 mieste a Ján na 88 mieste. TOP  EXPERT sa musí umiestniť v obidvoch témach do 100-ho miesta.  Máme  tiež 10 úspešných  „expertov“, čo znamená, že sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v jednotlivých vedomostných témach. Chvályhodné je, že sa takmer  všetci umiestnili do 100-ho miesta. 

Teší nás, že naši študenti majú záujem aj o vedomostné súťaže.

 

Náš lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz

V dňoch 20. – 24. februára 2017 sa na našej škole uskutočnil lyžiarsky výchovno- výcvikový kurz (LVVK).  Miestom výcviku, a teda aj päťdňového pobytu našich študentov (v počte 43) sa stala Skalka pri Kremnici, chata Limba.

Výcvik je primárne určený pre žiakov druhých ročníkov, ale neprihlásil sa dostatočný počet druhákov, preto sme  stav  doplnili žiakmi vyšších ročníkov. Treba si všimnúť smutne zaujímavý fakt nízkeho záujmu o LVVK, a to aj napriek dotácii 150 € na žiaka, ktorá im v podstate pokryla náklady na celý kurz.

Hneď v prvý deň po príchode sme si žiakov rozdelili do troch výkonnostných družstiev (počet inštruktorov – 3) a začali s nimi pracovať. Výcvik  predstavoval každý deň dopoludňajšie a popoludňajšie zamestnanie, čo sa ale vďaka nepriazni počasia nie vždy podarilo zrealizovať. Každý deň sme ale boli na svahu a učili sa lyžovať. Doplnkovými aktivitami boli krátke vychádzky do okolitej prírody a návšteva neďalekého relax centra. Večery sme strávili aj spoločenskými hrami a vo štvrtok večer bol na besede člen dobrovoľnej horskej služby – pán Ivan Petráš, ktorý nám veľmi zaujímavým spôsobom sprostredkoval ich  zodpovednú a veľmi potrebnú prácu v horách.

Na záver treba povedať, že LVVK splnil svoj účel, pretože  na začiatku kurzu bola nadpolovičná väčšina žiakov vyhodnotená ako nelyžiari alebo slabí lyžiari a na konci už všetci jazdili na sedačkovej lanovke a bezpečne zlyžovali hlavný svah.

 

Športu zdar!

Láska nie je len slovo

Deň sv. Valentína, deň všetkých zaľúbených - 14. február si už tradične pripomíname aj na pôde našej školy.

Všetci s láskavým srdcom si mohli zakúpiť chutné valentínske srdiečka, z predaja ktorých finančný príspevok bude odovzdaný deťom na onkologickom oddelení v Banskej Bystrici a napísať svoje priania a vyznania pre blízkych na valentínky, ktoré skrášľujú náš podborovský strom lásky.

Sviatok lásky nám počas prestávok spríjemňovali romantické melódie a žiačky III. ročníka Kika a Aďka prečítali prostredníctvom školského rozhlasu zaujímavé informácie, viažuce sa k tomuto krásnemu dňu. Zaľúbení, milovaní, ale aj sympatizujúci nezabudli ani na symbolické oblečenie vo farbách lásky.

Veríme, že každý z nás dnes venoval niekomu úsmev alebo pekné prianie, ale nesmieme zabúdať, že priateľstvo, lásku či náklonnosť by sme mali prejavovať po celý život.

Láska je ako vietor, nevidíme, ale cítime ho...

Valentínska kvapka krvi

„Šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať.“ 

Aj tohto roku sme  na našej škole napĺňali motto Valentínskej kvapky krvi a rozhodli sme sa rozdať šťastie tým, ktorí ho najviac potrebujú – ľudia, ktorí pre záchranu života potrebujú malú nenápadnú červenú kvapku, ktorou je  pre život nenahraditeľná tekutina-krv.

Valentínska kvapka krvi sa na našej škole uskutočnila 13. februára 2017. Darovať krv, symbolickú červenú kvapku, ktorá robí zázraky a zachraňuje život, sa rozhodlo 50 darcov–študentov, ale aj zamestnancov školy.

Rastú nám noví TOP EXPERTI

„Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.“

Leonardo Da Vinci

 

V týchto dňoch sme bilancovali výsledky súťaže EXPERT geniality show. Je to vedomostná súťaž, v ktorej tiež dokazujeme, že naši študenti vedia zabojovať aj vo vedomostných oblastiach.

Tohto roku  sa súťaž konala  1. 12. 2017 a experti súťažili  v priestoroch našej školy.

V januári 2017 sa naši experti dozvedeli, ako sa im v súťaži darilo. Tradične sa do decembrovej súťaže zapojilo 30 študentov, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách: O 12 – v tejto kategórii v rámci Slovenska súťažilo 1213 študentov, O 34 –  celoslovenský počet bol 1068 študentov.

INTERBEAUTY TROPHY 2017

Krása je nevyčerpateľný prameň radosti pre toho, kto ho vie odkryť.

Alexis Carrel

 

Počas Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty – jar  sa 10.2. 2017 stretli kozmetičky a kaderníci z celého Slovenska na súťaži v dekoratívnej kozmetike a účesovej tvorbe  INTERBEAUTY TROPHY 2017.

Našu školu v odbore KOZMETIK reprezentovali v dvoch súťažných témach žiačky štvrtého ročníka.

Kristína Gašperová   súťažila v téme Bábika. Pripravovala ju MOV Daniela Karabegovič. Súťažiace v tejto kategórii mali vytvoriť  farebný, sladký, trochu gýčový  mejkap s využitím rôznych doplnkov. Dôležité bolo prepracovanie očných tieňov. Hoci sa Kristína neumiestnila na prvých troch miestach, dôstojne reprezentovala školu.

Vanesa Árvayová vytvorila pestrofarebný, výrazný, ale vkusný mejkap.  Dokonale splnila tému súťaže, ktorou bola vizáž inšpirovaná mexickou maliarkou Fridou Kahlo. Tá bola známa extravaganciou a svojráznym prejavom. Vanesa sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Na súťaž ju pripravovala MOV Silvia Mesárošová.

Naša škola mala svoje horúce želiezko aj z odboru KADERNÍK, konkrétne v tvorbe Súťažného módneho večerného účesu (technická kategória). Porota v tejto kategórii hodnotila čistotu práce, farebné prevedenie v minimálne dvoch odtieňoch a celkový dojem.

Za 35 minút MOV Danka Šarköziová zmenila svoju modelku na elegantnú dámu.  Svojím dokonalým umením presvedčila publikum aj porotu, ktorá jej prácu ohodnotila najvyšším ocenením - 1. miestom.

 

Ďakujem všetkým, majsterkám odborného výcviku aj žiačkam za reprezentáciu školy. Všetky dokázali, že krásu ženy odkryť vedia.

Gratulujeme!

 

Design by: www.diablodesign.eu