SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Študentská kvapka krvi

 „Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“ Giovanni Bosco

Naši študenti a tiež zamestnanci ju nabrali 21. októbra 2019, kedy sa zapojili do jubilejného 25. ročníka Študentskej kvapky krvi, ktorej heslom bolo: „Buď odvážny a daruj krv!“ Týmto činom znova  pomáhali  niekomu neznámemu zachrániť život.Na škole sa mobilné odbery konajú pravidelne a sme radi, že máme študentov – prvodarcov, ktorí prekonajú strach a rozhodnú sa darovať najvzácnejšiu tekutinu pre život, ktorou je krv.

Do tohtoročnej jubilejnej kvapky krvi sa zapojilo 17 študentiek a študentov a 4 zamestnanci školy. Aj tento mobilný odber  bol  úspešný.  Z tohto počtu zamestnanci mobilnej transfúznej jednotky uskutočnili 17 úspešných odberov. Do odberového kresla si sadli 4 študenti – prvodarcovia. Medzi zamestnancami prvodarcom bola p. Tabačeková.

Darovať najvzácnejšiu tekutinu, vlastnú krv, si zaslúži úctu a obdiv. Dobrovoľným darovaním krvi môžeme červenú kvapku krvi sprostredkovať tým, ktorých život je v ohrození.

Dve striebra z Púchova

Ako každý rok, tak aj tento rok začínajú naši cukrári svoju súťažnú púť v Púchove, kde vždy v októbri prebieha súťaž o Najkrajšiu tortu Slovenska.

Tento rok sa konal jej 10. ročník, a to 10.10.2019. Súťaž každoročne vyhlasuje Klub cukrárov SZKC pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove. Naši cukrári sa zapojili do dvoch kategórií. Žiačka Alexandra Kukolíková z II.C súťažila v kategórii junior do 21 rokov a svojou tortou s názvom Jesenná harmónia získala striebornú medailu. Jej spolužiačka Júlia Sliacka nás zastupovala v špeciálnej kategórii- torty drip, nahé, raw a svojou tortou Ježko Jožko vyhrala tiež striebornú medailu.

Žiačkam i majstrovi odborného výcviku Bc. Tomášovi Mihalčíkovi srdečne blahoželáme a ďakujeme. Veríme, že v súťažiach budú pokračovať celý školský rok.

NAŠI ŽIACI OPÄŤ NA MALTE

V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sedem žiakov našej školy absolvovalo zahraničnú odbornú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. Už z názvu Zahraničná odborná stáž – príprava na uplatnenie na európskom trhu práce vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Zlaté nožnice 2019

Súboj o kaderníckeho Oscara je za nami!

Od roku 2015, kedy súťaž Zlaté nožnice založil známy kaderník Polat Elamis, jej popularita stále rastie. Aj tento rok sa jej zúčastnili desiatky študentov z celého Slovenska, dokonca sa prvýkrát súťažilo aj v kategórii dospelých.

Majstrovstvá Slovenska v make-upe

Jesenná edícia najväčšieho veľtrhu krásy na Slovensku, Interbeauty, je zárukou najnovších trendov v oblasti skrášľovania. Veľtrh prináša aj sprievodný program plný prestížnych súťaží.

Svetový deň srdca

„Deň srdca“ každoročne pripadá na 29. september a pripomína nám, aby sme sa zamysleli nad stavom nášho srdca a ciev. Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria k najčastejším príčinám hospitalizácie a čoraz častejšie postihujú aj mladšie ročníky. Medzi rizikové faktory ich rozvoja patrí sedavý spôsob života, málo fyzickej aktivity, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, nesprávna životospráva a z toho vznikajúca nadváha a obezita.

Voľby zástupcov do Rady školy

Dňa 1.10.2019 sa v našej škole uskutočnili voľby zástupcov do Rady školy.

Žiaci si volili spomedzi 3 kandidátov 1 zástupcu, pedagogickí zamestnanci z 8 kandidátov 2 zástupcov, nepedagogickí zamestnanci z 3 kandidátov 1 zástupcu a rodičia našich žiakov zo 6 kandidátov 3 zástupcov.

 

Výsledky volieb:

Zástupcovia rodičov: Ing. Andrea Beličková, Mgr. Art. Patrik Ševčík, Ing. Ľubica Kuttnerová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Mária Kaľamárová, PaedDr. Andrej Jakubčin

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Bc. Lenka Bjelić

Zástupca žiakov: Sára Severínyová, III.Z

LingvaFEST 2019

26.september je venovaný oslave jazykov už od roku 2001, kedy bol tento deň vyhlásený Radou Európy za Európsky deň jazykov. Význam tohto dňa si pripomenuli aj žiaci našej školy.

       V rozhlasovej relácií sa dozvedeli o jazykovej rozmanitosti v Európe a o nevyhnutnosti mladej generácie učiť sa cudzie jazyky. Tie im otvárajú v súčasnom globalizovanom svete bránu do budúcnosti, pretože im umožňujú nielen ľahšie komunikovať, cestovať a spoznávať svet, ale aj ľahšie si nájsť uplatnenie  na náročnom trhu práce.

       Zároveň sa všetci žiaci školy mohli zapojiť do kvízu o cudzích jazykoch a trieda III.H sa spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov Ing. Halmovou a PhDr. Fabíkovou vybrala na jazykový festival do Bratislavy, ktorého cieľom bolo predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry a zároveň motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.

       Lingvafest 2019 sa konal v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave a lákal svojich návštevníkov bohatým programom. Festival ponúkal rôzne prednášky, workshopy, stánky a prezentácie rôznych jazykových inštitúcií, ale aj rýchlokurzy rôznych jazykov, jazykolamy, kvízy, súťaže o vecné ceny, do ktorých sa zapojili aj naši žiaci. Zaujali nás aj prednášky Lýdie Machovej, PhD., ktorá je na Slovensku známa ako polyglotka a jazyková mentorka. Na jej prednáškach sme sa dozvedeli  ako pri učení sa jazykov využívať online  nahrávky (podcasty) a tiež nám predviedla spôsob učenia sa slovnej zásoby metódou Goldlist.  Keďže nás metóda Goldlist zaujala, radi sa s vami o ňu podelíme a uvádzame stránku, na ktorej nájdete všetky podrobnosti:

https://jazykovymentoring.sk/metoda-goldlist-ucenie-sa-slovicok-jednoduchsie/.

Prajeme vám veľa chuti do učenia sa cudzích jazykov.

 

Znova v Berlíne

Už po piatykrát sa veľvyslanectvo v Berlíne rozhodlo obrátiť na našu školu, aby pomohla zabezpečiť významnú udalosť, a to slávnostnú recepciu k štátnemu sviatku- k Dňu Ústavy Slovenskej republiky.

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia

      „Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet.“

Týmito slovami z Talmudu sa začal spomienkový deň obetí holokaustu, ktorý sa konal 10.09. 2019 vo Zvolene, a ako každoročne  sa ho zúčastnili aj študenti našej školy. Aj keď udalosti, ktoré sme si pripomenuli  v tento deň, sa stali pred viac ako 70 rokmi, je potrebné, aby sa na ne nezabúdalo. Predovšetkým je dôležité, aby si ich uvedomili mladí ľudia, pretože je to skupina najviac ovplyvniteľná okolím.

Design by: www.diablodesign.eu