SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Natri si zdravie

 

Pod týmto heslom sa 3.a 4. novembra 2016 v SOŠ hotelových služieb a obchodu na Jabloňovej ulici vo Zvolene konali rozmanité akcie zamerané na propagáciu zdravej výživy. Žiaci študijného odboru hotelová akadémia súťažili v príprave pokrmov zo surovín zdravej výživy, ako sú tekvica a cuketa. Na pripravované pokrmy sa kládli vysoké nároky, museli byť nielen zdravé a chutné, ale museli zaujať  svojou kreativitou, štipkou fantázie i úpravou na tanieri.

ERASMUS + THE COOPERATING TOURISM SPIDER

Pavúk rozhodil svoje siete a cezhraničná spolupráca sa môže začať...

V dňoch 19. 10. až 22.10. 2016 sme sa zúčastnili úvodného stretnutia partnerských škôl v rámci projektu s názvom The Cooperating Tourism Spider, ktoré sa konalo v mestečku Plasy, v Plzenskom kraji, v Českej republike.

The Cooperating Tourism Spider je projekt programu Erasmus +, ktorý sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí, a tým pomáha

Šanca pre pečeň

Dňa 25. 10. 2016 v rámci vzdelávacieho programu stredoškolskej mládeže sa študentky krúžku Onkologickej výchovy a tiež výber študentov školy zúčastnili odbornej prednášky v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene na tému: Pôsobenie alkoholu na dospievajúcu mládež a jeho vplyv na pečeň.

Design by: www.diablodesign.eu