SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Dve striebra z Púchova

Ako každý rok, tak aj tento rok začínajú naši cukrári svoju súťažnú púť v Púchove, kde vždy v októbri prebieha súťaž o Najkrajšiu tortu Slovenska.

Tento rok sa konal jej 10. ročník, a to 10.10.2019. Súťaž každoročne vyhlasuje Klub cukrárov SZKC pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove. Naši cukrári sa zapojili do dvoch kategórií. Žiačka Alexandra Kukolíková z II.C súťažila v kategórii junior do 21 rokov a svojou tortou s názvom Jesenná harmónia získala striebornú medailu. Jej spolužiačka Júlia Sliacka nás zastupovala v špeciálnej kategórii- torty drip, nahé, raw a svojou tortou Ježko Jožko vyhrala tiež striebornú medailu.

Žiačkam i majstrovi odborného výcviku Bc. Tomášovi Mihalčíkovi srdečne blahoželáme a ďakujeme. Veríme, že v súťažiach budú pokračovať celý školský rok.

NAŠI ŽIACI OPÄŤ NA MALTE

V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sedem žiakov našej školy absolvovalo zahraničnú odbornú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. Už z názvu Zahraničná odborná stáž – príprava na uplatnenie na európskom trhu práce vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Zlaté nožnice 2019

Súboj o kaderníckeho Oscara je za nami!

Od roku 2015, kedy súťaž Zlaté nožnice založil známy kaderník Polat Elamis, jej popularita stále rastie. Aj tento rok sa jej zúčastnili desiatky študentov z celého Slovenska, dokonca sa prvýkrát súťažilo aj v kategórii dospelých.

Majstrovstvá Slovenska v make-upe

Jesenná edícia najväčšieho veľtrhu krásy na Slovensku, Interbeauty, je zárukou najnovších trendov v oblasti skrášľovania. Veľtrh prináša aj sprievodný program plný prestížnych súťaží.

Design by: www.diablodesign.eu