SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Seminár, ktorý pomôže pomáhať

Na našej škole sa organizujú rôzne projekty, semináre, odborné školenia, ale škola poskytuje priestor aj pre rozvoj našich voľnočasových aktivít. Som žiačkou III. A triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Cestovný ruch sa mi páči, baví ma, ale vo svojom voľnom čase sa venujem aj inej aktivite - je to práca s deťmi. Deťmi, ktoré nemali zatiaľ v živote toľko šťastia ako my ostatní. Pravidelne chodím do detského domova v Tŕní, starám sa o ne, zabávam ich. Pani učiteľka Erika Guničová vie o mojej práci pre mládež, a preto mi ponúkla účasť na stretnutí s ľuďmi rovnakého „razenia“ ako ja.

V stredu 28. 02. 2018 som sa zúčastnila seminára Služby zamestnanosti pre pracovníkov s mladými ľuďmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stretla som zaujímavých ľudí zo slovenských a českých neziskových organizácií, ktorí sa venujú práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením. Podelili sa s nami o zážitky z dvojtýždňového pobytu v Austrálii a o to, ako novonadobudnuté informácie využili pri zlepšovaní fungovania svojich organizácií. Svoje praktické poznatky prezentovali formou diskusných príspevkov. Okrem Slovákov a Čechov vystúpila aj pani zo Slovinska a ľudia z EPIC, neziskovej organizácie z Austrálie.

Mňa osobne najviac zaujal diskusný príspevok pána, ktorý pracuje pre EPIC a má aspergerov syndróm. Porovnával svoje predošlé skúsenosti s prácou v USA, kde sa narodil, a v Austrálii, kde v súčasnosti pracuje. Seminár prebiehal v anglickom, českom a slovenskom jazyku, čo bolo len ďalšou výhodou.

Účasť na tomto seminári ma veľmi obohatila. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní pomáhať iným. Ako sa hovorí, boli „mojou krvnou skupinou“. Som veľmi rada, že mi škola dala túto možnosť a dúfam, že aj ja skúsenosti z tohto seminára využijem v prospech iných.

Romana Nemcová

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=44#sigFreeIdad8e0c9acb

Lyžiarsky výcvik 2018

V dňoch 26.02.-3.03.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku na Táľoch. Pod dozorom nás všetkých pevne mali páni učitelia Jakubčin a Garanič a, samozrejme, pani učiteľky Miháliková a Setteyová. Ubytovaní sme boli v hoteli Golf, ktorý sa nachádzal asi 10 minút autobusom od zjazdovky. Celý týždeň panovalo znesiteľné počasie, pri ktorom sme mali vynikajúcu možnosť nielen sa zlepšiť v lyžovaní, ale poniektorí sa vďaka šikovným a trpezlivým učiteľom naučili lyžovať za pár dní, hoci nikdy predtým na lyžiach nestáli.

Aj načapovať pivo je umenie

 

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ JUNIOR 2018. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Valentínska kvapka krvi 2018

„Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal už v radosti, ktorú za to cíti.“ 

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Tohto roku oslavovala Valentínska kvapka krvi na našej škole malé jubileum, pretože sa uskutočnil jej 5. ročník.

The Cooperating Tourism Spider v meste Smiltene

Máme za sebou v poradí už štvrté pracovné stretnutie v rámci programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider. Tentokrát desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi navštívili malé mestečko Smiltene na severe Lotyšska. Pobytu sa zúčastnili žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Duálne vzdelávanie partnerských krajín

V dňoch 4.- 8.2.2018 prebiehalo ďalšie stretnutie zástupcov z partnerských krajín (Nemecka, Talianska a Slovenska)  na  pôde našej školy. Stretnutie bolo zamerané na systém duálneho vzdelávania a jeho aplikáciu v praxi. Každá krajina popísala, ako  funguje v praxi tento typ vzdelávania v ich krajine.

Z radu odborníkov zo Slovenska vystúpili Mgr. Henrieta Hunčíková zástupkyňa zamestnávateľov, ktorí poskytujú duálne vzdelávanie a Mgr. Stanislav Pravda zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Súčasťou stretnutia boli i odborné exkurzie, ktoré sa konali v hoteli Kaskády i na Súkromnej strednej škole v Podbrezovej, kde funguje duálny systém vzdelávania.

Pevne veríme, že získané poznatky sa budú naďalej využívať v slovenskom duálnom systéme vzdelávania. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s partnerskými krajinami.

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=44#sigFreeId86ed4aa606

Úspešné kozmetičky na INTERBEAUTY TROPHY 2018

Naše žiačky z odboru kozmetik každoročne úspešne absolvujú viaceré  súťaže v dekoratívnej kozmetike. Nevynechali ani tohtoročnú  INTERBEAUTY TROPHY 2018 – jar, ktorá sa konala v dňoch 9. - 10. 2. 2018 ako súčasť Medzinárodného kozmetického veľtrhu v Bratislave.  

Zlaté kaderníčky z INTERBEAUTY TROPHY 2018

V dňoch 9. - 10. 2. 2018 sa v areáli Incheba Expo v Bratislave konal Medzinárodný kozmetický veľtrh INTERBEAUTY, ktorý sa teší záujmu verejnosti aj vďaka sprievodným podujatiam a súťažiam v dekoratívnej kozmetike a v účesovej tvorbe.

Sme najúspešnejší i v programe Erasmus+

V rámci 20. výročia realizácie programu Erasmus+ na Slovensku bola zorganizovaná Národnou agentúrou SAAIC slávnostná konferencia, na ktorej boli ocenení najúspešnejší riešitelia projektov a kľúčoví partneri programu Erasmus+ a spoločne oslávili 30 rokov programu Erasmus v rámci EÚ a 20 rokov Erasmus na Slovensku. Potešilo nás, že v rámci kategórie stredných škôl naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene získala  prvé miesto za najväčší počet realizovaných projektov počas 20 rokov existencie Erasmus na Slovensku. Ocenenie prevzali Mgr. Staníková, riaditeľka školy s PaedDr. Hrnčiarovou, zástupkyňou školy. Pani riaditeľka sa vo svojom príhovore poďakovala a vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s národnou agentúrou SAAIC, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Fonodovej a zaspomínala si na prvé roky, kedy sme sa spoločne učili tvoriť projekty, a mnohokrát  sme niektorým výrazom v prihláške, ktorá sa musela podávať v cudzom jazyku, nerozumeli ani v slovenčine. Postupne, rokmi sa vzájomná spolupráca prehlbovala a zdokonaľovala, a možno aj preto sme mohli zrealizovať toľko výmen.

 

Mgr. Alžbeta Staníková

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=44#sigFreeId25e4e2dc29

Design by: www.diablodesign.eu