SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Zatvorili sa brány za ďalšími absolventmi

„ Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo mal rád, prečo človeku stačiť musí len a len spomínať ?“

V tomto duchu sa niesol 31. máj 2019, kedy sa naposledy zatvorili  brány školy za ďalšími absolventmi, ktorí zmaturovali v tomto školskom roku.

Vyvrcholením úspešných  maturitných skúšok bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Rytierskej sieni Zvolenského zámku. Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti pani riaditeľky PaedDr. Heleny Hrnčiarovej. Medzi hosťami boli pani predsedníčka celoškolskej maturitnej komisie Mgr. Vlasta Halušková,  predseda ZRŠ Ing. Ján Plesník, pani zástupkyne Mgr. Beáta Mogišová a Mgr. Alena Murínová, triedne učiteľky končiacich ročníkov.

Slávnostnú atmosféru upevnil program, ktorý si pre absolventov pripravili mladší spolužiaci. Verše básne od Júliusa Lenku Mojim žiakom boli dojímavé, ale pravdivé. Jeho veršami sa prihovorila Miška Papová. Rytierskou sieňou sa niesli krásne tóny piesní Živá voda a Žena, ktoré zaspievala Viktória Vaňová  za sprievodu p. vychovávateľa Matejkina. Potom sa ujala slova Janka Mesiariková, ktorá slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení moderovala. Absolventom sa prihovorila pani riaditeľka. Po jej príhovore nasledovalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním najlepších študentiek a študentov, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach alebo počas celého štúdia dosahovali výborný prospech a mali vzornú dochádzku.

V tomto školskom roku sa na cestu životom vydalo 99 absolventov v odboroch – hotelová akadémia, obchodná akadémia, kozmetik, čašník – servírka, kuchár, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie. Absolventi naposledy poďakovali svojim pedagógom a rodičom, ktorí sa tiež zúčastnili slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení. Posledný stisk ruky,  posledné objatia a nejedna slza, ktorá sa skotúľala po líci, znamenali, že je to pravda a my sa lúčime s ďalšími absolventmi.

Nám ostáva len dúfať, že naši absolventi nezabudnú na svoju alma mater a nájdu si čas, aby sa prišli svojim triednym, ale aj pedagógom pochváliť so svojimi pracovnými úspechmi.

>>> FOTOGALÉRIA <<<

Symboly jari

16.5.2019 sa vybrala naša trieda I.Z do Podpolianskeho osvetového strediska, aby sa tam oboznámila so symbolmi jari a starými slovanskými zvykmi používanými staršou generáciou až do dnešnej doby. Túto malú prednášku si pre nás pripravila pani Jágerová.

Symbolom jari bolo vajce ako znak plodnosti  V minulosti zdobili vajcia plné, vopred uvarené a používali rôzne techniky. Ďalším symbolom jari je voda – symbol života. Naši predkovia sa na Zelený štvrtok a Veľký piatok kúpali v potok a riekach, aby boli zdraví celý nasledujúci rok. Trhali zelené halúzky, napríklad z vŕby a posvätené ich vkladali do okien svojich príbytkov či do prvej brázdy na poli ako ochranu pred živelnými pohromami. Ďalším zvykom bola výroba voňačiek a pre väčšinu neznáme tzv. “gúľanie mrváňom po poli“ , po čom mala byť dobrá úroda.

V druhej časti programu sme si vyrábali už spomenuté voňačky, čiže kytičky z byliniek. Kytička mala silnú aromatickú vôňu a ochrannú aj estetickú úlohu. My sme si vyrobili malé kytičky z medovky, mäty, šalvie a materinej dúšky. Spolu s voňačkami sme si odniesli plno nových poznatkov.

Jasmína Murgašová, Erika Popiková

Posledné zvonenie ...

„Prečo sa človek musí lúčiť so všetkým, čo mal tak rád. Prečo mu v živote musí zostaň len a len spomínať? Keď príde raz chvíľa rozlúčenia, treba si povedať dovidenia!“

Byť kráľom času, nepoznali by sme lúčenie a my sme sa v piatok 17. mája 2019 slávnostne rozlúčili s tohtoročnými maturantmi, ktorí uzavrú štúdium maturitou a opustia brány školy.
Maturanti sa lúčili s vedením školy, triednymi profesormi a všetkými pedagógmi, ktorí ich pripravovali na budúce povolanie, na ktoré sa pripravovali štyri roky.

Budúci maturanti sa im za to všetko odvďačili krátkym programom. Na úvod ich poďakovania zaznela báseň, ktorú predniesla Silvia Psotková. Na ľudovú nôtu zaspievali Barborka Dolinská a Adrika Iványiová, na husliach ich sprevádzala Miška Libiaková. Po ľudovej piesni nasledoval slávnostný príhovor. Predniesol ho Adam Kružliak.
Maturanti sa vedeniu školy, triednym profesorom a vyučujúcim poďakovali kvetmi.

Záver rozlúčky patril študentskej hymne – Gaudeamus igitur.
Aj pre tohtoročných maturantov prišiel koniec štúdia veľmi rýchlo, bez zvonenia. Čaká ich už len posledný, pre niektorých ten najťažší krok do života, ktorým je maturita.
Prajeme im, aby pri zelenom stole mali šťastnú ruku.

:: FOTOGALÉRIA NA FB ::

Design by: www.diablodesign.eu