SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Košice plné barmanov

Baristi  cestovali do Nových Zámkov, barmani až na východ Slovenska do Košíc, kde sa 21. a 22. marca 2018 konal 12. ročník medzinárodnej súťaže barmanov  Cassovia  Koniferum Cup  2018. Súťaž organizovala Hotelová akadémia v Košiciach v spolupráci s SKBA a OLD HEROLD, a. s. 

Baristické Nové Zámky

Aj tento rok sme  navštívili barisitcké Nové Zámky, prilákal nás 10. ročník MS v príprave kávy a koktailu pod názvom BARISTA JUNIOR 2018. Súťaž prebiehala 20. a 21. marca 2018 a organizovala ju Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so školou baristu.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa  16. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy. Príjemné publikum I.A triedy vytvorilo dobré podmienky pre súťažiacich. Zúčastnilo sa ho päť žiačok. Všetky účastníčky Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu. Umiestnili sa nasledovne:

Cukrárske trio v Hradci Králové

Ako každý rok, tak ani tento rok 2018 sme nechýbali na súťaži cukrárov v Hradci Králové.  Dňa  15. marca 2018 naše cukrárske trio – majster odborného výcviku, učiteľka a žiačka - bojovalo za našu školu na XXIII. ročníku národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia a  XIII. ročníku Majstrovstiev republiky kuchárov a cukrárov v Českej republike.

Majster odbornej výchovy Bc. Tomáš Mihalčík za exponát vyrobený z čokolády s názvom Sparta – sparťanský bojovník bol odmenený diplomom. Učiteľka odborných predmetov Bc. Viera Sebíňová svojím karamelovým exponátom Plynutie času získala bronzovú medailu. Súťažiacu trojicu dopĺňala žiačka Kristína Bačíková z triedy II. N, ktorá svoje zručnosti a kreativitu preukázala pri príprave torty žene k jej 20. narodeninám a získala striebornú medailu.

Cukrári znova úspešne reprezentovali našu školu. Nejdú však oddychovať. Dňa 22.marca 2018 idú bojovať o titul Top cukrár na rovnomennej súťaži v Liptovskom Mikuláši.   

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=55#sigFreeId331fae8122

Vlaňajší TOP EXPERTI ani tohto roku nesklamali

„Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.“ 

Thomas A. Edison

Po oficiálnom vyhodnotení súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie našich expertov, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej súťaže. V tejto súťaži preukazujú študenti vedomosti z  rôznych oblastí. Z našej školy  sa jej  každoročne  zúčastňuje 30 študentov z maturitných odborov, z každej triedy a ročníka. Sú medzi nimi študenti, ktorí dosahujú popredné umiestnenia. Tí, ktorí sa neumiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získavajú účastnícky diplom. Študenti, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine, získavajú diplom EXPERT a najúspešnejší riešitelia sa musia umiestniť v obidvoch kategóriách do 100-miesta a získavajú titul TOP EXPERT.

Dejepisná súťaž o oslobodení Slovenska

 „Mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudol na hrôzy vojny, kto dovolí, aby vznikla nová vojna.“

 

Pri príležitosti oslobodenia Zvolena a Slovenska od fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny OV SZPB vo Zvolene organizuje pre ZŠ a SŠ okresnú vedomostnú súťaž  pod názvom Medzníky II. svetovej vojny. Tohtoročná sa konala 16. marca v Centre voľného času Domino vo Zvolene.

Dejepisnej súťaže sa zúčastnila aj naša škola, ktorú tohto roku reprezentovali dve družstvá. HA reprezentovalo družstvo v zložení Martina Lapínová, Simona Murinčeková a Martin Jambrich. Druhé družstvo v zastúpení Angelika Kubalová, Diana Midlingová a Jozef Ďuriš reprezentovalo OA.

Súťažilo sa v troch kolách. Otázky prvého boli zamerané na 2. svetovú vojnu v Európe a vo svete, druhé kolo mapovalo vedomosti o Slovensku počas 2. svetovej vojny a v treťom sa preverovali vedomosti SNP. Naši študenti dokázali, že aj táto problematika im nerobí problémy a až v rozbrojovom  kole sa rozhodlo, ktoré z našich družstiev bude prvé a ktoré skončí na druhom mieste. Nakoniec zvíťazilo družstvo v zložení Angelika Kubalová, Diana Midlingová a Jozef Ďuriš.

Víťazné družstvo postúpilo na oblastné kolo, kde si zmerajú sily so študentmi z Krupiny a Detvy.

Obidvom družstvám gratulujeme k úspechu.

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=55#sigFreeId8674862601

Oslobodenie Zvolena - beseda

15.  marca 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému Oslobodenie Zvolena. Hosťom bol  člen Zväzu protifašistických bojovníkov SR mjr. Mgr. Zdenko Baranec z Kasární SNP na Podborovej. Okrem historických faktov priblížil  žiakom fungovanie súčasnej slovenskej armády a priniesol množstvo zaujímavých materiálov. Nechal značný priestor aj na otázky žiakov a vzájomnú diskusiu. Zúčastnili sa žiaci z rôznych tried a odborov. Ich záujem o túto problematiku bol pomerne veľký, pretože sa mohli dozvedieť rôzne fakty o priebehu oslobodenia svojho regiónu, obce, v ktorej žijú. Spolupráca so Zväzom protifašistických bojovníkov aj konkrétne s majorom Barancom prebieha už niekoľko rokov a určite sa aj budúcnosti budeme stretávať na podobných akciách.

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=55#sigFreeIdb540ab572e

Seminár, ktorý pomôže pomáhať

Na našej škole sa organizujú rôzne projekty, semináre, odborné školenia, ale škola poskytuje priestor aj pre rozvoj našich voľnočasových aktivít. Som žiačkou III. A triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Cestovný ruch sa mi páči, baví ma, ale vo svojom voľnom čase sa venujem aj inej aktivite - je to práca s deťmi. Deťmi, ktoré nemali zatiaľ v živote toľko šťastia ako my ostatní. Pravidelne chodím do detského domova v Tŕní, starám sa o ne, zabávam ich. Pani učiteľka Erika Guničová vie o mojej práci pre mládež, a preto mi ponúkla účasť na stretnutí s ľuďmi rovnakého „razenia“ ako ja.

V stredu 28. 02. 2018 som sa zúčastnila seminára Služby zamestnanosti pre pracovníkov s mladými ľuďmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stretla som zaujímavých ľudí zo slovenských a českých neziskových organizácií, ktorí sa venujú práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením. Podelili sa s nami o zážitky z dvojtýždňového pobytu v Austrálii a o to, ako novonadobudnuté informácie využili pri zlepšovaní fungovania svojich organizácií. Svoje praktické poznatky prezentovali formou diskusných príspevkov. Okrem Slovákov a Čechov vystúpila aj pani zo Slovinska a ľudia z EPIC, neziskovej organizácie z Austrálie.

Mňa osobne najviac zaujal diskusný príspevok pána, ktorý pracuje pre EPIC a má aspergerov syndróm. Porovnával svoje predošlé skúsenosti s prácou v USA, kde sa narodil, a v Austrálii, kde v súčasnosti pracuje. Seminár prebiehal v anglickom, českom a slovenskom jazyku, čo bolo len ďalšou výhodou.

Účasť na tomto seminári ma veľmi obohatila. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní pomáhať iným. Ako sa hovorí, boli „mojou krvnou skupinou“. Som veľmi rada, že mi škola dala túto možnosť a dúfam, že aj ja skúsenosti z tohto seminára využijem v prospech iných.

Romana Nemcová

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=55#sigFreeIdad8e0c9acb

Lyžiarsky výcvik 2018

V dňoch 26.02.-3.03.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku na Táľoch. Pod dozorom nás všetkých pevne mali páni učitelia Jakubčin a Garanič a, samozrejme, pani učiteľky Miháliková a Setteyová. Ubytovaní sme boli v hoteli Golf, ktorý sa nachádzal asi 10 minút autobusom od zjazdovky. Celý týždeň panovalo znesiteľné počasie, pri ktorom sme mali vynikajúcu možnosť nielen sa zlepšiť v lyžovaní, ale poniektorí sa vďaka šikovným a trpezlivým učiteľom naučili lyžovať za pár dní, hoci nikdy predtým na lyžiach nestáli.

Aj načapovať pivo je umenie

 

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ JUNIOR 2018. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Design by: www.diablodesign.eu