SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Prednáška na tému Celiakia

Dňa 17.mája 2018 sa na našej škole konala prednáška na tému Celiakia.

Prednášku viedla PhDr. Zuzana Bukovcová, podpredseda OZ CELIAKIASTRED BB. Daná téma bola odprednášaná na vysokej odbornej úrovni a profesionálne a zároveň  s citlivým prístupom k žiakom, ktorí sa danej prednášky zúčastnili. Žiaci mali možnosť si vypočuť zaujímavé a dôležité informácie o sprievodných prejavoch choroby, jej diagnostikovaní, o správnej životospráve, ktorú musia pacienti postihnutí touto chorobou dodržiavať.

Súčasťou prednášky bola diskusia, do ktorej sa zapájali samotní žiaci a uvádzali príklady tejto civilizačnej choroby z bežných situácií každodenného života. Cieľom OZ je realizovať obdobné edukatívne prednášky aj pre ďalšie školy.

Veríme, že táto pozitívna skúsenosť bude základom ďalšej spolupráce.

Ing. Z. Ťavodová

Stretnutie partnerských krajín v Taliansku

V dňoch od 14.mája do 16.mája 2018 sa konalo opätovné stretnutie partnerov projektu Erasmus+  z Talianska, Nemecka a Slovenska v talianskom meste Cantu v regióne Lombardia zamerané na systém duálneho vzdelávania. Cieľom stretnutia bolo vypracovanie finálnych výstupov zo stretnutí, ktoré sa konali v priebehu dvoch rokov v jednotlivých krajinách a porovnanie systému duálneho vzdelávania. Súčasťou projektu boli odborné exkurzie v odbytových i ubytovacích zariadeniach, v ktorých talianski žiaci vykonávajú odbornú prax. Každá krajina priniesla do projektu nový pohľad, nové skúsenosti, nové postoje k systému duálneho vzdelávania.

Zazvonil zvonec a rozprávky ...

Áno, takto nejako si mohli povedať tohtoroční maturanti, keď sa 18. mája 2018 približovali k dverám školy. Jedna etapa života, rozprávky, sa im práve končí a druhá, pravá realita, ich ešte len čaká. Navzájom sme sa dôstojne  a so slzami v očiach rozlúčili.

Streda 16. mája patrila konferencii

  1. mája 2018 naša škola žila už šiestym ročníkom Študentskej odbornej konferencie, do ktorej sa zapojili žiaci skoro všetkých odborov. Heslom tohtoročného ŠOK-u bolo Neignoruj, zapoj sa, pochváľ sa! Konferenciu slávnostne otvorili pani zástupkyňa Mgr. B. Mogišová a pán Ing. J. Plesník.

Pomáhali sme deťom a chorým na sklerózu multiplex

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“  Jan Amos Komenský

A naši študenti pomáhali tento týždeň deťom v rámci verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorú každoročne organizuje UNICEF. Tradične sa zbierka koná každý rok v druhom májovom týždni. Naši študenti vyrazili do ulíc 14. mája 2018. Vyzbierané peniaze aj tohto roku poputujú na Ukrajinu, kde deti kvôli vojnovému konfliktu dospeli skôr, ako mali. Peniaze im majú aspoň na chvíľu vrátiť detstvo, na ktoré majú právo.  

Najlepší kuchár v Tatrách

Tatranský klub a SZKC vyhlásili súťaž o najlepšieho Tatranského kuchára 2018, ktorá sa konala 09.05.2018 na Štrbskom plese v gastronomickom komplexe lyžiarskeho areálu Slalom Restaurant.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl. Prvé kolo bolo výberové, kde súťažiaci museli zaslať záväznú prihlášku s vypracovanou kalkuláciou na 3 porcie. Povinnými surovinami pri tvorbe jedla boli jahňacie mäso, lesné huby, bryndza.

Druhé kolo bolo finálové. Do finálového kola  postúpili aj naši súťažiaci, a to Bernadeta Labudová III.H a Gabriel Nevlazla II.K.  Spomedzi 17 účastníkov súťaže v kategórii Junior sa umiestnili na popredných priečkach. Bernadeta Labudová obsadila prvé, zlaté miesto. Pripravovala jahňací chrbát sous vide, zemiakovú fučku s bryndzou,  hubovo-fazuľové ragú a krém z medvedieho cesnaku. Žiačku na súťaž pripravovala hlavná MOV  Mária Kaľamárová. Len jeden bod ju delil od absolútnej víťazky súťaže o najlepšieho Tatranského kuchára. Gabriel Nevlazla sa zúčastnil kuchárskej súťaže po prvýkrát. Pripravoval jahňací chrbát v hríbovej kruste, bryndzovú raviolu,  hráškovo-reďkovkové pyré, maslovú zeleninu. Bolo to pre neho niečo nové, ale nesklamal. Umiestnil sa na treťom, bronzovom mieste. Žiaka na súťaž pripravoval Bc. Vladimír Staššák.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Mária Kaľamárová

Vedomostná súťaž o druhej svetovej vojne a SNP

Oblastná organizácia SZPB každoročne organizuje súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej súťažiaci preukážu svoje vedomosti o druhej svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní.

V priestoroch Mestského úradu vo Zvolene sa 4. mája 2018  konalo oblastné kolo súťaže. Okres Zvolen reprezentovali žiaci našej školy Martina LapínováSimona Murinčeková z II. H a Jozef Ďuriš z II. A. Všetci zúčastnení sa na súťaž pripravovali zodpovedne, vedomosti gymnazistov z Detvy a Krupiny však boli lepšie.

Výsledky:

  1. miesto Gymnázium Detva
  2. miesto Gymnázium Krupina
  3. miesto SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Víťazom blahoželáme, našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Úspech v Púchove

Dňa 3. mája 2018 žil Púchov 4. ročníkom súťaže TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2018, ktorú organizovala SOŠ obchodu a služieb v Púchove v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Púchov,  Školou baristu, Školou barmana a sponzormi.

Súťaž prebiehala v dvoch súťažných kategóriách. My sme súťažili v kategórii B, kde nás reprezentovali žiačky Soňa Balková a Kristína Majerníková z odboru hotelová akadémia. V disciplíne barista mali v časovom limite 5 minút pripraviť 2 porcie espressa a 2 porcie vylosovaného kávového nápoja  podľa baristickej základnej terminológie. Hodnotila sa kvalita espressa, technika prípravy vylosovaného kávového nápoja, spôsob podania, hygiena pracoviska a čas. V disciplíne barman mali žiaci miešať nápoje na rýchlosť technikou shake. Súťažili proti sebe vždy dvaja súťažiaci, ktorí pripravovali určený nápoj  (2 porcie) v miešacom pohári a v šejkri. Hodnotilo sa dodržanie postupu prípravy nápojov, výsledný vzhľad nápoja, rozhodujúci bol čas. Naše žiačky si na svojej prvej súťaži počínali veľmi dobre. Soňa Balková sa umiestnila na 3. mieste a Kristína Majerníková získala 1. miesto.

Žiačky sa vracali zo súťaže povzbudené a motivované pracovať na sebe, aby aj v budúcnosti mohli reprezentovať školu na odborných súťažiach.

Mgr. Zdenka Cibuľová

Gastro Cup 2018

  Dňa 13.apríla 2018 sa v Banskej Bystrici v príjemnej atmosfére konal  4. ročník prehliadky kuchárskeho   umenia Banskobystrický GASTRO CUP 2018 – Kuchár JUNIOR. Súťaž sa konala v priestoroch Hotela Lux.

Našu školu na tejto súťaži reprezentoval žiak odboru hotelová akadémia Denis Štefánek zo IV.H. Tentokrát ho čakalo v časovom limite vykostiť rybu – sumčeka afrického a pripraviť  dve  porcie moderného súťažného jedla s prílohou. Každý súťažiaci mal k dispozícii pracovné miesto, ktoré bolo vybavené  konvektomatom, indukčnou platňou a ostatnými pracovnými pomôckami. Denis Štefánek sa na tejto súťaži umiestnil na treťom mieste.

Denis, ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

Úspešná Mozaika

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásila celoslovenskú súťaž študentských časopisov s názvom Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií.  Všetky súťažné práce hodnotila 5 členná porota zložená z odborníkov pôsobiacich v mediálnej oblasti. Ocenené boli tematické čísla školských časopisov a krátke videá zamerané na problematiku šírenia fake news,  propagandy a mediálnej manipulácie. Do súťaže sa zapojil aj školský časopis Mozaika.

Tretie miesto v súťaži pripadlo vysokoškolákom z Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave, druhé miesto  získalo Gymnázium z Pezinka. A naša Mozaika? Tá si zo Smoleníc odniesla prvé ocenenie! Porota bola pozitívne prekvapená zručnosťami žiakov našej školy a jej členovia vyjadrili veľkú spokojnosť s obsahom a grafikou časopisu. Srdečne povzbudili našich študentov k ďalšej novinárskej činnosti.

Cenu za všetkých prevzali 24.apríla na zámku v Smoleniciach  študentky Martina Lapínová, zástupkyňa šéfredaktorky, Natália Vilhančeková, autorka obálky.  Gratulácia a vďaka za toto špeciálne číslo patrí aj žiakom 1.Z, 1.A, 1.H a vyučujúcim informatiky - pani Peničkovej a pani Paulovčíkovej, ako aj vedúcej krúžku Mozaika – pani Stašekovej.

BrilianTTová učebná pomôcka

Na Smolenickom zámku sa 24.apríla zišli domáci aj zahraniční odborníci z médií a marketingu na konferencii Megatrendy a Médiá. Súčasťou konferencie bolo odovzdanie ocenení  BrilianTT základným, stredným a vysokým školám za podporu inovácií vo vzdelávaní. Publikácia Regionálna gastronómia Slovenska (zostavili Ing. Motošková, Ing. Sotáková, slovníkovú časť Mgr. Ladomerská ) získala prvé miesto spomedzi stredných škôl celého Slovenska.

Odozva  na túto inovatívnu učebnú pomôcku bola v diskusnom fóre veľmi pozitívna. Porota vyzdvihla profesionálne spracovanie, zaujímavý obsah knihy a jej zameranie nielen  na miestnu kuchyňu, ale aj na tradície a kultúrne pozadie jednotlivých regiónov Slovenska. Cenu prebrala zástupkyňa školy PaedDr. Hrnčiarová a PhDr. Lokšová  Piatrovová.

Krátku reportáž a rozhovor s pani Hrnčiarovou si môžete pozrieť na:  https://www.youtube.com/watch?v=1Ks8BQtPx4Q

Design by: www.diablodesign.eu