SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Berlín. Diplomacia v praxi

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne usporiadal 10. januára 2018 v priestoroch zastupiteľského úradu slávnostnú recepciu pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Do reprezentačných priestorov ambasády prišlo približne 500 hostí, vrátane poslancov Bundestagu, predstaviteľov nemeckého ministerstva zahraničných vecí, iných ministerstiev a niekoľko desiatok veľvyslancov. Čestným hosťom recepcie bol minister zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Sigmar Gabriel.

Po ukončení recepcie veľvyslanec SR v Nemecku Peter Lizák poďakoval našim žiakom z odboru hotelová akadémia, ktorí už po piatykrát zabezpečovali bezproblémový priebeh obsluhy všetkých pozvaných hostí, a vyzdvihol ich šikovnosť, odbornosť a jazykové zručnosti. Veľkým prínosom pre samotných žiakov bolo získanie skúseností z oblasti diplomatického protokolu. Pravidlá spoločenského styku, ktoré poznali v teoretickej rovine, si overili v praxi.

PaedDr. Helena Hrnčiarová

Stretnutie zástupcov krajín o systéme duálneho vzdelávania v Taliansku

V dňoch 15. až 19. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie zamerané na fungovanie systému duálneho vzdelávania na pôde talianskej partnerskej školy. Zástupcovia jednotlivých krajín Nemecka (pán Kai Vöcking, pán Holger Bohnsack, pán Martin Frühauf, pán Jens Lange), Slovenska (Mgr. Alžbeta Staníková, PaedDr. Helena Hrnčiarová, Ing. Zuzana Ťavodová ) a Talianska (pani Sara Tettamanti, pani Savina Principi a pán Fabio Veneri) prezentovali systém duálneho vzdelávania fungujúci v ich krajine. Vyzdvihli kladné stránky tohto systému, ale snažili sa i poukázať na príležitosti pre žiakov, ktoré ponúka európsky trh práce.
Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania a, samozrejme, nadviazanie nových kontaktov. Súčasťou stretnutia bola i návšteva miest, ako sú Miláno, Varese,  Cantú a Vimercate. Práve v týchto mestách pôsobí vzdelávacie centrum ENAIP, ktorého činnosť je zameraná na duálne vzdelávanie pre žiakov v rôznych študijných odboroch. Zo stretnutia sme si priniesli mnoho odborných poznatkov a skvelých zážitkov, ktoré budeme aplikovať i v našom školskom vzdelávacom systéme. Tešíme sa na nové stretnutie s partnermi, ktoré nás čaká na pôde našej školy.

Ing. Zuzana Ťavodová

Stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ

21.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl ohľadom propagácie odborov SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ako aj odboru 6442 K obchodný pracovník, ktorý je zaradený v Systéme duálneho vzdelávania. V rámci diskusie vystúpil Ing. Blaščák, zástupca DM drogerie markt, ktorý prezentoval výsledky a skúsenosti s duálnym vzdelávaním v rámci tohto odboru a premietol aj motivačné video, v ktorom priamo vystúpili žiaci so svojimi skúsenosťami a poznatkami z daného odboru. Sme radi, že výchovní poradcovia mali záujem o SDV a tiež prezentovali, akou formou oni priamo motivujú žiakov pri výbere povolania a zároveň prezentovali záujem o SDV.

Teší nás, že výchovní poradcovia prejavili záujem pomôcť našej škole v spolupráci s Ing. Blaščákom o prezentáciu DM drogerie markt priamo na ich školách.

Mgr. Alžbeta Staníková

Zahraničná odborná stáž v Jene

Ako vianočný darček sa týždeň pred vianočnými sviatkami vrátili domov rodičom 15 žiaci našej školy z Nemecka, kde absolvovali v meste Jena zahraničnú odbornú stáž.  Táto stáž bola našim žiakom  umožnená v rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov,  v rámci ktorého bol vypracovaný a schválený projekt s názvom Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce.  Cieľom projektu bolo rozšíriť a zdokonaliť odborné vedomosti a zručnosti našich žiakov v oblasti gastronómie a hotelierstva, zlepšiť a posilniť ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, vybudovať a podporiť ich sebavedomie a orientačný zmysel, poskytnúť im šancu nadviazať nové priateľstvá, spoznať durínsku kuchyňu, kultúru a mestá a samozrejme vytvoriť si vlastný postoj k nevyhnutnosti vzdelávať sa a ovládať nielen všeobecnú ale aj odbornú nemčinu.

The Cooperating Tourism Spider v Steyr

Projekt programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider pokračoval ďalším pracovným stretnutím v rakúskom meste Steyr. Desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi strávilo v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko 7 nezabudnuteľných dní od 3.12. do 9.12.2017. Pobytu sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Projekt Erasmus plus

V dňoch 13.12-19.12.2017 sme sa zúčastnili projektu Erasmus plus v nemeckej partnerskej škole Staatliches  Berufsbildendes  Schulzentrum Jena – Gӧschwitz. Krajiny, ktoré sa zúčastnili na projekte, boli  Estónsko, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko, Nemecko a Slovensko. Každú krajinu zastupovali dvaja učitelia odborných predmetov, resp. informatiky. Cieľom tohto projektu bola spolupráca, nadviazať vzťahy s jednotlivými krajinami a výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania. Prioritným cieľom je do budúcna zabezpečiť výmenné pobyty žiakov v týchto krajinách. Súčasťou projektu je i spoznávanie kultúry, tradícií i zvyklostí  jednotlivých krajín.

Pevne veríme, že spolupráca medzi jednotlivými krajinami bude pokračovať a tešíme sa na ďalšie stretnutie i so žiakmi na pôde našej školy, kam pricestujú v rámci projektu na 3- týždňovú mobilitu.

Deň výživy opäť v našej škole

Už ôsmykrát sme v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene propagovali zdravú výživu.  Akciu sme odštartovali dňa 24.10. 2017 besedou na tému Stravovanie podľa ročných období. Žiakom boli  sprístupnené informácie o pozitívnom vplyve konzumácie stravy na celkové zdravie a výkonnosť.

V novembri žiaci prvého ročníka učebných aj študijných odborov odpovedali na anketové otázky v dotazníku o zdravom stravovaní. Anketa bola vyhodnotená 15. decembra.

            Dňa 14. decembra 2017 sa v priestore odbornej učebne pod názvom Zdravo a chutne konala súťaž vo varení. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov.

12. ročník Mikulášskeho turnaja vo volejbale - zmiešané družstvá

Deň: 13.12.2017

Družstvá:

ŠI - Informačných technológií BB

ŠI - drevárska ZV

ŠI - Švermova ZV

ŠI - HSaO Podborová ZV

 

Umiestnenie: 1.  ŠI - Švermova ZV

 

Súťaž  EXPERT geniality  show

„ Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci. Ak je vytrvalý.“

Leonardo  da Vinci

 

Mnohí naši experti sú vytrvalí a každoročne sa zapájajú do  tejto vedomostnej súťaže. Niektorí sú stálymi účastníkmi a každý rok si sadnú do lavíc, aby si so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska zmerali sily.

Tohtoročnej súťaže sa opäť zúčastnilo 30 „expertov“ z prvého až piateho ročníka štvorročných odborov a hotelovej akadémie. Súťažilo s a v dvoch kategóriách. V prvej súťažili prváci a druháci a v druhej tretiaci až piataci.

Každý súťažiaci si zvolí témy podľa vlastného výberu. Každá z nich sa vyhodnocuje zvlášť a tiež sa vyhodnocuje umiestnenie v obidvoch a študent, ktorý sa umiestni do stého miesta, získa titul TOP EXPERT.

Ako sa darilo našim expertom sa dozvieme začiatkom nového roka 2018.

Vianočné  zbierky 2017

„ Kto je ľahostajný k utrpeniu detí, nezaslúži si, aby sa nazýval človekom.“

 

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. Mnohé deti v Jemene, Južnom Sudáne a Ukrajine ich však pokojné nemajú. Denno-denne musia bojovať o svoj holý život.

UNICEF sa každoročne  krajinám, kde trpia nevinné deti, snaží pomáhať. Aj tohto roku sa uskutočnila Vianočná zbierka  UNICEF 2017, ktorá má pomôcť práve deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám a v ktorých zúria potravinové krízy a dokonca hrozí hladomor. Práve medzi takéto krajiny patrí Jemen, Južný Sudán a Ukrajina.

Naše dobrovoľníčky sa tiež snažili v uliciach Zvolena získať finančné prostriedky pre trpiace deti. Zbierka sa uskutočnila 14. 12. 2017.

Druhou zbierkou, do ktorej sme sa zapojili, bola zbierka Vianoce s úsmevom. Jej mottom bolo: „ Aby sa deti mohli znovu spokojne usmievať.“  Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.

Olympiáda v anglickom jazyku 2017

V magický deň 13.12.2017, na Luciu si najlepší z najlepších zmerali svoje sily v anglickom jazyku. Už tradične vždy v decembri na našej škole prebieha školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa tohto roku zúčastnilo 18 študentov zo všetkých študijných odborov.

Najlepší angličtinári školy si otestovali svoje vedomosti v gramatike a slovnej zásobe a takisto svoje zručnosti v počúvaní, čítaní a hovorení.

Študenti súťažili v troch kategóriách, z ktorých víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 17.1.2018 na našej škole. Všetkým postupujúcim želáme Good luck!

 

V kategórii 2A (1., 2. ročník obchodnej a hotelovej akadémie) sa umiestnili:

  1. miesto – Barbora Banárová (I.A)
  2. miesto – Viktória Jančíková (II.A)
  3. miesto – Petronela Luptáková (II.H)

 

V kategórii 2B (3., 4., 5. ročník obchodnej a hotelovej akadémie) sa umiestnili:

  1. miesto – Barbora Leštachová (IV.K)
  2. miesto – Viktória Uhrinová (III.K)
  3. miesto – Natália Talianová (III.K)

 

V kategórii 2D (1. – 4. ročník ostatné študijné a učebné odbory) sa umiestnili:

  1. miesto – Adam Mikuláši (IV.A)
  2. miesto – Timea Ivancová (III.A)
  3. miesto – Klaudia Kováčová (I.P)

 

Víťazi boli odmenení knižnými odmenami a diplomami.

Ing. Kocúrová, Mgr. Mikulová

Design by: www.diablodesign.eu