SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rekvalifikačné kurzy - akreditované programy

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

nové termíny rekvalifikačných kurzov

CUKRÁR – 5.2.2018 – 3.4.2018 (predpokladaný termín skúšky je 4.4.2018)

KOZMETIK – 5.2.2018 – 10.5.2018 (predpokladaný termín skúšky je 11.5.2018)

KADERNÍK – 5.2.2018 – 10.5.2018 (predpokladaný termín skúšky je 11.5.2018)

KUCHÁR – 5.2.2018 – 18.5.2018 (predpokladaný termín skúšky je 22.5.2018)

ČAŠNÍK, SERVÍRKA – 5.2.2018 – 18.5.2018 (predpokladaný termín skúšky je 22.5.2018)

 

>> Prihláška vzor na stiahnutie <<