SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika učebného odboru predavač

Štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru:

– vedia samostatne vykonávať základné administratívne činnosti v maloobchodnej predajni, používať stroje a zariadenia, organizovať prácu a využívať informačné a komunikačné technológie,

vedia posúdiť kvalitu tovaru, zrealizovať predvedenie a predaj tovaru,

dokážu komunikovať so zákazníkom, podať informácie o tovare,

vedia tovar vhodne zabaliť, na požiadanie zrealizovať darčekové balenie tovaru,

– vedia dodržiavať osobnú aj prevádzkovú hygienu, uplatňovať zásady HACCP, BOZP a PO,

– sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie, v maloobchodných predajniach, ako aj na samostatné podnikanie.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v areáli školy na Jabloňovej ulici 1351 vo  Zvolene. Praktické vyučovanie sa realizuje v obchodných spoločnostiach.

 

Ukončovanie štúdia

Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore prevádzka obchodu, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre učebný odbor predavač.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..