SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

PSYCHOLÓG

Špeciálno-pedagogická podpora


Špeciálno-pedagogická podpora je poskytovaná nielen žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2, písmeno j, školského zákona 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ale všetkým žiakom so špeciálnymi alebo individuálnymi potrebami na základe princípov inkluzívneho vzdelávania (§ 2, písmeno ai, školského zákona 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Kontakt: Denisa Ladomerská

Tel: 045/533 39 86, klapka 56

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miestnosť: č. 44

 

Konzultačné hodiny

  • pre žiakov: každý štvrtok, iné dni (po dohode)
  • pre rodičov: termín je potrebné si dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky

Poskytujeme:

  • konzultácie, poradenstvo, reedukáciu a preventívnu činnosť v školskom prostredí.

Podpora pri vzdelávacích ťažkostiach:

  • rozvoj pracovného tempa pomocou intervenčného programu ROPRATEM,
  • rozvoj a stimulácia kognitívnych funkcií (myslenie, pamäť, pozornosť, sústredenie) pomocou intervenčného programu PAMIS a iných programov,
  • rozvoj exekutívnych schopností (organizovanie práce a študijného režimu, plánovanie činností, sebakontrola, sebahodnotenie),
  • rozvoj komunikačných a expresívnych zručností,
  • efektívne využívanie učebných štýlov, formovanie metakognitívnych stratégií.

Oblasti ďalšej poskytovanej podpory:

  • pomoc pri riešení rôznych osobných a interpersonálnych problémov, alebo konfliktných situácií v školskom prostredí (aj prostredníctvom využitia terapie hrou – sandplaying, prvkov artefiletiky, terapeutických kariet, kognitívnych a behaviorálnych prístupov v pedagogickej praxi),
  • krízová intervencia zameraná na stabilizovanie emočného prežívania.