SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Združenie rodičov školy

Združenie rodičov školy (ZRŠ) je dobrovoľné, samosprávne a nezávislé spoločenstvo rodičov a priaznivcov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Zvolen, Jabloňová 1351. Členom je prakticky každý rodič, ktorého dieťa navštevuje našu školu. ZRŠ je reprezentované výborom, ktorého cieľom je spolupráca so školou, do ktorej chodia deti členov ZRŠ. Združenie rodičov školy úzko spolupracuje so školou a finančne ju podporuje Výbor ZRŠ. ZRŠ vedie pán Ing. Ján Plesník.

 

Zoznam členov ZRŠ:

Ing. Ján Plesník – predseda

Bc. Miriam Bolgárová

Jana Sameková

Ing. Ľubomíra Kondrková

Peter Švec

 

 

Revízna komisia

 

  • p. Dostálová Ingrid
  • p. Kuseinová Iveta
  • p. Gembický Jozef