SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Priebežné výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 po 1. termíne

(po prvom termíne sú zverejnené iba priebežné výsledky a zvýraznení sú tí, čo nevyhoveli, celkové výsledky budú zverejnené po 2.termíne 10.5.2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.mája 2021)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K VYUČOVANIU

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Škola prechádza v týždni od 22.februára 2021 na dištančné vzdelávanie z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie.

 

Školský internát bude otvorený od 11.apríla 2021 od 17:00 pre žiakov

Strednej zdravotníckej školy.

 

Prosíme Vás o pravidelné sledovanie EduPage a stránky školy, kde Vám budeme prinášať najnovšie informácie.

Upozornenie - Dištančná forma štúdia je povinná !!!

V prípade, že nemáte technické vybavenie,  ste povinní kontaktovať triedneho učiteľa a učebné materiály si budete vyzdvihovať v stanovenom čase na mieste, ktoré bude bližšie určené.

Manuál k dištančnému vzdelávaniu AKTUALIZOVANÝ

Deň Zeme online

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme sme sa v online priestore zúčastnili viacerých aktivít. V spolupráci so Stredoslovenským múzeom sme sa zapojili do výzvy „Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh“. Cieľom výzvy bolo vypracovať projekt o ohrozenom živočíchovi, graficky ho spracovať a navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli vybranému živočíchovi reálne pomôcť pred jeho vyhynutím. Z našej školy sa do výzvy zapojila Kvetoslava Cviková z II.A a svoju pozornosť venovala leopardovi škvrnitému.

Projekt je zverejnený na stránke https://ssmuzeum.sk/den-zeme-so-stredoslovenskym-muzeom/.

Ďalšou našou aktivitou bola diskusia s manažérom kvality ovzdušia BBSK v prostredí MS Teams. Žiaci prvého ročníka odboru obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu získali informácie o stave ovzdušia v našom kraji, o hlavných zdrojoch znečisťovania a mali možnosť navrhnúť, ako znížiť úroveň škodlivín v ovzduší.

V týždni  od 26.4. do 30.4.2021 prebiehal environmentálny filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Opäť v online priestore sa ho zúčastnili vybraní žiaci prvých a tretích ročníkov. Prvá časť bola filmová na tému "Food Waste". Nasledoval kvíz, ktorým študentov previedla hviezda našej hip-hopovej scény Kali.

Nahliadli sme do sveta manažmentu a informačných technológiíZačiatkom marca sme sa zúčastnili Online školy manažérskych a IT zručností, ktorú usporiadala IT Akadémia. Riešili sme manažérske hry, venovali sme sa vyjednávaniu a rokovaniu a zdokonalili sme sa v prezentačných zručnostiach. Tento celý týždeň nás obohatil o nové poznatky v oblasti manažmentu. Celý týždeň nás sprevádzali lektori a absolventi Žilinskej univerzity. Spoznali sme veľa šikovných študentov z celého Slovenska, ktorí boli veľmi inšpiratívni a ambiciózni, čo nás nakoplo k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole. Výhodou získania certifikátu o absolvovaní tohto kurzu bola to, že nasledujúci rok, pri rozhodovaní sa, na ktorú vysokú školu ísť, máme garantované prijatie na ich fakulty. Na tejto univerzite sa nachádzajú Fakulty od strojníckej, cez Fakultu elektrotechniky až po Fakultu
humanitných vied. Nás zaujalo štúdium manažmentu, ktoré sa študuje na Fakulte riadenia a informatiky.
Určite sa prihlásime na ďalšie kurzy organizované touto akadémiou a budeme rady, keď sa prihlásite spolu s nami.

Timea Oravcová a Viktória Kovalčíková III.Z

Design by: www.diablodesign.eu