SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

ŠKOLA V ON-LINE PRIESTORE

Video o škole Kuchár Kozmetik
   
     
 Kaderník Cukrár  Catering na zámku
     
     

 

ABSOLVENTI

Sean KASUMOVIČ

Salón Eda - http://www.eda-salon.sk/

- viacnásobný majster Európy

- viacnásobný majster sveta v účesovej tvorbe

 

Mário NGUYEN

SANCTUARY by Mário - http://www.sanctuarybymario.sk/

- projekty MISS Slovensko, Superstar, MasterChef

- Fotenia pre Vogue,

 

Tomáš DIDI

Didi The Salon ZVOLEN

- Spolupráca na Fashion Week, Fashion LIVE!

 

Peter SÝKORA

House Gatsby - beauty health & style

- https://housegatsby.wixsite.com/website-2

- dlhoročný spolupracovník a člen odbornej poroty

 

Odborná stáž

Naši žiaci majú možnosť odpracovať časť svojej praxe aj v zahraničí. Zahraničné stáže organizuje škola už viac ako 20 rokov prostredníctvom grantového programu Erasmus+, v spolupráci s nemeckou pracovnou agentúrou ZIHOGA, so Švajčiarskou školou pre hotelierstvo v Luzerne a s talianskou agentúrou EUROPE 3000.

Ročne vycestuje na zahraničnú prax:

15 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka, cukrár, manažment regionálneho cestovného ruchu do Nemecka (mesto Jena)

10 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka do Nemecka (mesto Maierhofen)

7 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka, manažment regionálneho cestovného ruchu na Maltu (mesto Marsascala)

2 žiaci odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Nemecka (mesto Stuttgart)

2 žiaci odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Rakúska (mesto Lofer)

8 žiakov odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Talianska (Sardínia + Lago di Garda)

1-2 žiaci odboru hotelová akadémia do Švajčiarska (Luzern)

Žiaci odboru obchodná akadémia boli na zahraničnej stáži v Prahe.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K VYUČOVANIU

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Škola prechádza v týždni od 22.februára 2021 na dištančné vzdelávanie z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie.

Školský internát nebude od 22.2.2021 v prevádzke.

 

Prosíme Vás o pravidelné sledovanie EduPage a stránky školy, kde Vám budeme prinášať najnovšie informácie.

Upozornenie - Dištančná forma štúdia je povinná !!!

V prípade, že nemáte technické vybavenie,  ste povinní kontaktovať triedneho učiteľa a učebné materiály si budete vyzdvihovať v stanovenom čase na mieste, ktoré bude bližšie určené.

Manuál k dištančnému vzdelávaniu AKTUALIZOVANÝ

Školský internát bude uzatvorený pre všetkých

od 22.februára 2021 na základe zhoršenej

epidemiologickej situácie a prechodu do

čiernej zóny.

 

Krajské kolo olympiády v cudzích jazykoch

Z rôznych prieskumov typu „Život počas pandémie“ a pod. vyplýva, že väčšina mladých ľudí má počas pandémie viac voľného času ako predtým a pozitívnou správou oproti obdobiu pred pandémiou je, že výrazne vzrástol význam voľného času ako priestoru na ďalšie vzdelávanie. Okrem sledovania televízie, prechádzok a iných záľub si až 12 percent mladých ľudí denne rozširuje svoje vzdelanie jazykovými či inými kurzami zameranými na rozvoj zručností.

A ako trávite svoj voľný čas VY?

Túto otázku sme položili aj trom našim žiačkam, ktoré nás 9. a 10. 2. 2021 reprezentovali v krajských kolách olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Zhodli sa, že rady pozerajú filmy a seriály v pôvodnom znení, čítajú knihy a počúvajú hudbu. A to im prinieslo aj zaslúžený úspech. V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku Nina Marková z II.A získala 2. miesto v kategórii 2D a v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku Simona Murinčeková zo IV.A získala 3. miestoLiana Lichvárová z III.A sa umiestnila na 7. mieste v kategórii 2D.

Všetkým trom srdečne blahoželáme a ostatným našim žiakom prajeme, aby pochopili, že cudzí jazyk nie je iba predmet v škole, ktorý musia nejako prežiť. Je to to, čo vám o chvíľu bude otvárať alebo zatvárať dvere do sveta. 

Mgr. Eva Mikulová

Design by: www.diablodesign.eu