SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

Prijímacie konanie prebieha od 15. mája 2020 do 30. júna 2020 v súlade s Kritériami pre prijímacie konanie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene pre školský rok 2020/2021, ktoré boli stanovené v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 vydaného MŠVVaŠ SR a boli zverejnené na webovom sídle školy www.soshotel.sk.

Riaditeľka školy rozhodla o prijatí / neprijatí uchádzača o štúdium podľa poradia tak, aby počty prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch neprekročili plánovaný počet, následne bude uplatňované posúvanie poradia (alebo autoremedúra), ktorú budeme môcť uplatniť pri doručení potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade, že žiak umiestnený nad čiarou prijatia sa nezapíše na našu školu, poradie neprijatých uchádzačov pod čiarou sa posúva smerom nahor o čom Vás budeme informovať.

V priebehu dňa 26.5.2020 boli doručené Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí na štúdium a prijatým uchádzačom prostredníctvom edupage ZŠ, alebo emailom.

Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium

(záväzne treba potvrdiť aj prijatých žiakov, inakšie nebudú zapísaní na štúdium)

Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium, ktorým písomne potvrdzujete záujem / nezáujem žiaka o štúdium v našej škole.

Potvrdenie zasielajte obratom, najneskôr do 4. júna 2020:

  1. cez informačný systém základnej školy (EduPage)
  2. odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva e-mailom na adresu školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  3. poštou na adresu strednej školy (SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen).

Rozhodujúci je dátum doručenia záväzného potvrdenia strednej škole (pozor nie pečiatka na pošte).

VZOR - Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium . pdf formát

VZOR - Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium . docx formát

VZOR - SOŠ odvolanie proti rozhodnutiu . pdf formát

VZOR - SOŠ odvolanie proti rozhodnutiu . docx formát

 

Výsledková listina zo dňa 26.05.2020

Výsledková listina vo formáte pdf so všetkými odbormi - viac strán <<< klik

Vysvetlivky:

  •     kód tvorí prvé písmeno mena (nie priezviska) posledné šesťčíslie rodného čísla. (pri písmene CH berieme do úvahy prvé písmeno C)

 

Dôležitý oznam

OD 16.marca 2020 sa škola uzatvára na 14 dní a v zmysle nariadenia krízového štábu a od 30.marca do odvolania.

Ministerstvo dopravy ruší bezplatnú dopravu vlakmi pre študentov, a to do termínu uzavretia škôl.

 Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

Nakoľko aktuálny stav komplikuje niektoré administratívne úkony,

spustíme pre uchádzačov o štúdium možnosť ONLINE podania prihlášky.

Prosíme Vás aj o vyplnenie kontaktných údajov (e-mail, tel. čislo).

 

ODKAZ NA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

>>> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <<<

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.pdf

 

EDUPAGE bude slúžiť aj na komunikáciu s rodičmi žiakov.

Odkaz na EDUPAGE soshotel.edupage.org

 Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MATURITNÁ SKÚŠKA

Ruší sa externá čast maturity aj písomná časť (riadny aj mimoriadny termín).

Priebežne sledujte webstránku školy, ministerstva školstva a www.ucimenadialku.sk/terminy/

odkaz na info

 Na komunikáciu a odsúhlasenie známok budete použivať EDUPAGE !!!

 Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

   Skúšky odbornej spôsobilosti

Z dôvodu odporúčania BBSK a prevencie proti šíreniu vírusu sa termín skúšok odbornej spôsobilosti dňa 16.3.2020 ruší.

Nový termín bude vypísaný v čo najkratšom čase a uchádzači, ktorí už poslali žiadosť, budú informovaní aj telefonicky.

 Informácie priebežne aktualizujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Oznamy pre študentov internátu

Na internát bude umožnený vstup študentom, ktorí si musia prevziať

zdravotné pomôcky a lieky (zdravie ohrozujúca situácia) podľa nariadenia VUC BB.

AKTUALIZOVANÉ na základe opatrenia MŠVVaŠ

 V zmysle Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR z 24. marca 2020 ostávajú všetky školy a školské zariadenia zatvorené
až do odvolania, platbu za školský internát na ďalšie mesiace
zrealizujte až po začatí školského vyučovania.

Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Študentov prosíme, aby pristupovali zodpovedne k dištančnému vzdelávaniu,

ktoré môže byť hodnotené a zahrnuté do výslednej známky.

 

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov, správajte sa zodpovedne,

obmedzte sociálny kontakt, myslime spoločne na zdravie ostatných.

 

 

Design by: www.diablodesign.eu