SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Symboly jari

16.5.2019 sa vybrala naša trieda I.Z do Podpolianskeho osvetového strediska, aby sa tam oboznámila so symbolmi jari a starými slovanskými zvykmi používanými staršou generáciou až do dnešnej doby. Túto malú prednášku si pre nás pripravila pani Jágerová.

Symbolom jari bolo vajce ako znak plodnosti  V minulosti zdobili vajcia plné, vopred uvarené a používali rôzne techniky. Ďalším symbolom jari je voda – symbol života. Naši predkovia sa na Zelený štvrtok a Veľký piatok kúpali v potok a riekach, aby boli zdraví celý nasledujúci rok. Trhali zelené halúzky, napríklad z vŕby a posvätené ich vkladali do okien svojich príbytkov či do prvej brázdy na poli ako ochranu pred živelnými pohromami. Ďalším zvykom bola výroba voňačiek a pre väčšinu neznáme tzv. “gúľanie mrváňom po poli“ , po čom mala byť dobrá úroda.

V druhej časti programu sme si vyrábali už spomenuté voňačky, čiže kytičky z byliniek. Kytička mala silnú aromatickú vôňu a ochrannú aj estetickú úlohu. My sme si vyrobili malé kytičky z medovky, mäty, šalvie a materinej dúšky. Spolu s voňačkami sme si odniesli plno nových poznatkov.

Jasmína Murgašová, Erika Popiková

FOTOGALÉRIA v príprave

Posledné zvonenie ...

„Prečo sa človek musí lúčiť so všetkým, čo mal tak rád. Prečo mu v živote musí zostaň len a len spomínať? Keď príde raz chvíľa rozlúčenia, treba si povedať dovidenia!“

Byť kráľom času, nepoznali by sme lúčenie a my sme sa v piatok 17. mája 2019 slávnostne rozlúčili s tohtoročnými maturantmi, ktorí uzavrú štúdium maturitou a opustia brány školy.
Maturanti sa lúčili s vedením školy, triednymi profesormi a všetkými pedagógmi, ktorí ich pripravovali na budúce povolanie, na ktoré sa pripravovali štyri roky.

Budúci maturanti sa im za to všetko odvďačili krátkym programom. Na úvod ich poďakovania zaznela báseň, ktorú predniesla Silvia Psotková. Na ľudovú nôtu zaspievali Barborka Dolinská a Adrika Iványiová, na husliach ich sprevádzala Miška Libiaková. Po ľudovej piesni nasledoval slávnostný príhovor. Predniesol ho Adam Kružliak.
Maturanti sa vedeniu školy, triednym profesorom a vyučujúcim poďakovali kvetmi.

Záver rozlúčky patril študentskej hymne – Gaudeamus igitur.
Aj pre tohtoročných maturantov prišiel koniec štúdia veľmi rýchlo, bez zvonenia. Čaká ich už len posledný, pre niektorých ten najťažší krok do života, ktorým je maturita.
Prajeme im, aby pri zelenom stole mali šťastnú ruku.

:: FOTOGALÉRIA NA FB ::

15. máj 2019 – deň zbierok

„Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.“ Marcus Tullius Cicero

 

15. mája 2019 sa naše študentky a naši študenti zapojili do dvoch benefičných zbierok, ktorými sme pomáhali postihnutým sklerózou multiplex a mimovládnej organizácii Úsmev ako dar, ktorá pomáha rodinám v núdzi.

Naši študenti sa vydali do ulíc 15. mája 2019. V tento deň sa konala verejná zbierka Deň slnečníc. Jej motto: „Sme tu na to, aby sme si pomáhali.“ Táto zbierka sa každoročne koná v máji pri príležitosti Svetového dňa SM. Symbolom SM je slnečnica, ktorú v uliciach Zvolena rozdávali študenti I. A triedy. Stali sa tak jej jednou časťou – listami, pretože ony symbolizujú pomocné ruky, ktoré podávajú zdraví ľudia, a tak pomáhajú ľuďom s týmto ochorením. Je dôležité, aby sa študenti aj takýmto spôsobom učili spolupatričnosti s chorými ľuďmi. Naši študenti vyzbierali v uliciach Zvolena 309 €, najviac vyzbierala trojica dievčat Dominika Alexandra Krajliková, Natália Fabová a Viktória Bendíková. Dievčatá nazbierali 95 €.

V tento deň do ulíc Zvolena vyrazili aj naše dobrovoľníčky z III. Z a II. A, ktoré sa zapojili do zbierky Deň úsmevu, ktorej mottom bolo: „Meňme spoločne životy detí v rodinách v núdzi.“ Pretože bezpečný domov je základným predpokladom, aby mohlo dieťa šťastne vyrastať a rozvíjať sa. V mnohých rodinách, ktoré sa ocitajú v sociálnej núdzi, však vzniká riziko, že deti o svoje zázemie prídu a práve výťažok z tejto zbierky bude použitý najmä na podporu rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

Dúfame, že aj my sme v rámci týchto zbierok darovali nádej, a tým, že sme sa zapojili do zbierok, sme prispeli k zlepšeniu situácie chorých na sklerózu multiplex a deťom, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú v sociálnej núdzi.

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 po 1. a 2. termíne

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať dňa 22.05.2019 od 9:00 do 16.00 hod v budove školy. Žiadame zákonných zástupcov prijatých žiakov, aby prišli na zápis aj v prípade, že im do uvedeného dátumu nebude doručené rozhodnutie o prijatí.

Rodičia neprijatých žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania,  sledujte prosím, či sa po ukončení zápisu dňa 23.05.2019 posunula čiara prijatých žiakov a v prípade, že vaše dieťa bude prijaté,  telefonicky si dohodnite termín zápisu.

Výsledková listina po 1. a 2. termíne.pdf

Loading...

 

TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019

Dňa 3.5. 2019 sa v priestoroch športového centra v Púchove konal 3. ročník súťaže TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019. Organizátorom súťaže bol Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Púchov,  Školou baristu, Školou barmana a sponzormi.

Najlepšia kuchárka v Tatrách

     Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Tatranský klub kuchárov a cukrárov 3. mája 2019 organizoval v areáli Slalom Restaurant na Štrbskom Plese už 28. ročník súťaže pod názvom  JARNÁ GASTRONOMICKÁ VÝSTAVA JEDÁL A CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV a súťaž o najlepšieho kuchára Tatranský kuchár 2019.

41. ročník celoštátnej prehliadky SOČ

Hneď po veľkonočných prázdninách, 24. - 26. apríla, sa konala 41.  celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti / SOČ/ na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach. 

Hudba priniesla radosť a úsmev

 „Tam, kde prinášame úsmev a radosť do života, robíme najkrajšiu vec na svete.“

Stalo sa pre nás už samozrejmosťou, že pravidelne pripravujeme hudobný program pre malých pacientov Detskej onkológie, detskej chirurgie a pediatrie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

PIEŠŤANSKÝ POHÁR

            Dňa 16.4. 2019 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch konal 3. ročník súťaže Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera. Súťaž každoročne organizuje Hotelová akadémia v Piešťanoch v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.

Nové skúsenosti  na VITIS TROPHÉE JUNIOR 2019

Dňa 8. a 9. apríla 2019 sa konal VI. ročník juniorskej someliérskej súťaže  Vitis Trophée Junior 2019 - Majstrovstvá someliérov Slovenska v priestoroch škôl Súkromnej hotelovej akadémie SD Jednota a Súkromnej strednej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne.

Design by: www.diablodesign.eu