SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K VYUČOVANIU

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Škola prechádza v týždni od 22.februára 2021 na dištančné vzdelávanie z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie.

 

Školský internát bude otvorený od 11.apríla 2021 od 17:00 pre žiakov

Strednej zdravotníckej školy.

 

Prosíme Vás o pravidelné sledovanie EduPage a stránky školy, kde Vám budeme prinášať najnovšie informácie.

Upozornenie - Dištančná forma štúdia je povinná !!!

V prípade, že nemáte technické vybavenie,  ste povinní kontaktovať triedneho učiteľa a učebné materiály si budete vyzdvihovať v stanovenom čase na mieste, ktoré bude bližšie určené.

Manuál k dištančnému vzdelávaniu AKTUALIZOVANÝ

Nahliadli sme do sveta manažmentu a informačných technológiíZačiatkom marca sme sa zúčastnili Online školy manažérskych a IT zručností, ktorú usporiadala IT Akadémia. Riešili sme manažérske hry, venovali sme sa vyjednávaniu a rokovaniu a zdokonalili sme sa v prezentačných zručnostiach. Tento celý týždeň nás obohatil o nové poznatky v oblasti manažmentu. Celý týždeň nás sprevádzali lektori a absolventi Žilinskej univerzity. Spoznali sme veľa šikovných študentov z celého Slovenska, ktorí boli veľmi inšpiratívni a ambiciózni, čo nás nakoplo k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole. Výhodou získania certifikátu o absolvovaní tohto kurzu bola to, že nasledujúci rok, pri rozhodovaní sa, na ktorú vysokú školu ísť, máme garantované prijatie na ich fakulty. Na tejto univerzite sa nachádzajú Fakulty od strojníckej, cez Fakultu elektrotechniky až po Fakultu
humanitných vied. Nás zaujalo štúdium manažmentu, ktoré sa študuje na Fakulte riadenia a informatiky.
Určite sa prihlásime na ďalšie kurzy organizované touto akadémiou a budeme rady, keď sa prihlásite spolu s nami.

Timea Oravcová a Viktória Kovalčíková III.Z

Obsluhovali sme našu prezidentku

Stalo sa už pravidlom, keď sa objaví v našom kraji či okrese najvýznamnejšia osobnosť Slovenskej republiky, naša  škola tam nemôže chýbať.

Presne tak to bolo aj 26. marca 2021 pri návšteve našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej  očkovacieho centra Banskobystrického samosprávneho kraja. Prezidentku sprevádzal zastupujúci minister zdravotníctva pán Eduard Heger. Pani prezidentka sa stretla aj s predsedami ostatných samosprávnych krajov. Na stretnutí hovorili primárne o očkovaní. Bola vyzdvihnutá aktívna práca a dôležitá úloha veľkokapacitných vakcinačných centier v samosprávnych krajoch.   

Pani prezidentku a všetkých prítomných pri občerstvení obsluhovali naši zamestnanci a majstri odborného výcviku pod vedením manažéra Hotela Academic Jozefa Weisa, a to pani Jana Lipnická, pani Zdenka Cibulová, pani Lenka Kováčiková.

Naša pani riaditeľka PaedDr. Helena Hrnčiarová sa nášmu tímu poďakovala za ich vzornú reprezentáciu školy a šírenie jej dobrého mena.

Veríme, že takýchto významných príležitostí na zviditeľnenie školy bude stále viac a viac.

Naši olympionici

Ani počas koronakrízy naši študenti nezaháľajú. Dôkazom toho je účasť piatich desiatok žiakov študijných odborov OA a MRCR, a to od druhého po štvrtý ročník, do rôznych súťaží ekonomického zamerania.

V decembri prebehli na celom Slovensku školské kolá Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje spoločnosť INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Z celkového počtu vyše 8 500 súťažiacich postupovalo do krajských kôl len niekoľko úspešných riešiteľov. No a čo je potešujúce, medzi 26-tku úspešných riešiteľov z Banskobystrického kraja, sa dostali až traja študenti z našej školy:

Tereza Pocklanová, 4.A MRCR

Barbora Banárová, 4.A OA

Ján Ladno, 2.A OA

V piatok 19. marca 2021 prebehli krajské kolá súťaže online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Požiadavkou na účasť bola zapnutá web kamera, ktorá slúžila na monitorovanie testovania a zabezpečenie čo najobjektívnejšieho priebehu. Celé podujatie trvalo približne 60 minút.

Výsledky a postupujúci do celoslovenské finále budú zverejnené okolo 15. apríla 2021.

 

Tak ako predchádzajúca súťaž, aj Finančná olympiáda je určená študentom všetkých stredných škôl. Ide o finančno-vedomostnú súťaž, ktorá ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu – pozri www.financnaolympiada.sk

Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS, ktorá ju realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Pozostáva z 3 kôl, pričom už do 2. kola postúpili z našej školy títo žiaci:

Tereza Pocklanová, 4.A MRCR

Zuzana Mullerová, 4.AMRCR

Laura Lvomská, 4.A OA

Gréta Škvarková, 4.A OA

Veronika Korčoková, 4.A OA

Koncom marca sa títo naši úspešní riešitelia zapoja do 2. kola, a veríme, že sa niekomu z nich podarí prepracovať až do záverečného finálového kola koncom mesiaca apríl 2021.

 

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž sa každoročne organizuje v KROSE spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy.

V tomto ročníku bude 1. kolo olympiády prebiehať 23. marca 2021 online - formou testu. Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov, nás budú reprezentovať študentky 4.A OA:

Sára Preinerová

Lucia Kikinderová

Bianka Malaková

Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov.

 

Držme všetkým súťažiacim palce!

Dušan Krsek

 

 

Design by: www.diablodesign.eu