SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školský internát

Adresa: Jabloňová 1351

Telefón: 045 533 39 86  kl.11

Mobilné čísla:

Blok A, Š.I.: 0908 679 220

Blok B, Š.I.: 0940 607 659

 

Školský internát pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania pre žiakov s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen a aj ubytovanie príležitostným hosťom. Školský internát poskytuje moderné ubytovacie zariadenie v päť-lôžkových bunkách so sociálnym zariadením. Priestory školského internátu vytvárajú podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov v klubovniach, posilňovni, malej telocvični. Súčasťou výchovných skupín sú kuchynky vybavené mikrovlnnými rúrami, sendvičovačmi, rýchlovarnými kanvicami.

Žiaci trávia svoj voľný čas zapojením sa do záujmových činností, ktoré náš školský internát poskytuje ako Harmónia a krása tela, Krúžok kreatívneho myslenia, Loptové hry, Krúžok kreativity, Športuj a buď fit, Jóga.

Neoddeliteľnou súčasťou života na internáte sú rôzne spoločenské podujatia ako privítanie prvákov “KABU”,  Mikuláš, vianočný večierok, karneval masiek, stavanie a váľanie mája, grilovanie, tematické diskotéky.   

Naši žiaci pravidelne reprezentujú školský internát a zapájajú sa do rôznych športových akcií a turnajov s inými školskými internátmi ako turnaj vo volejbale, nohejbale, stolnom tenise a futbale kde sa pravidelne umiestňujeme na prvých miestach. Výnimkou nie sú ani vedomostné, zábavné a športové súťaže pre školské internáty ako je súťaž “ Čo všetko vedia a dokážu naši žiaci” organizované Centrom voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici v ktorej sa stali naši žiaci absolútnymi víťazmi.     

Školský internát poskytuje ubytovanie hosťom, ktorí navštevujú školu v rámci európskych projektov, účastníkom rôznych školení, stáží. Každoročne poskytne ubytovanie účastníkom - zahraničným Slovákom, ktorí vystupujú na Detvianskych folklórnych slávnostiach.

Od 01.09.2024 cena za mesačné ubytovanie pre študentov Strednej odbornej školy bude 40,- € a zahraniční študenti s celoročným pobytom 70,- €.

 

 >>> ODKAZ NA DOKUMENTY A ŽIADOSŤ <<<

 >>> Školský poriadok - internát 2022/2023 <<<

 >>> Informácie pre rodičov - školský internát <<<

 >>> Informácie pre rodičov - školský internát - zahraniční žiaci <<<

>>> Súhlas rodičov o činnosti študenta (brigáda, tréning, autoškola, a iné) mimo školský internát  <<<