SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Učebné odbory

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen ponúka možnosť štúdia v nasledovných učebných odboroch:

Učebné odbory:

v ktorých štúdium je trojročné. Všetky odbory končia záverečnými skúškami - výučným listom, ale je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť maturitou, čím absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie.