SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Nadstavbové štúdium

2-ročné denné štúdium určené pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorí absolvovaním "nadstavby" získajú maturitu.
  • 6411 L prevádzka obchodu
  • 6421 L spoločné stravovanie
  • 6426 L vlasová kozmetika