SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Mental klub Jablonka

Mental klub - Jablonka

 

Doba, v ktorej žijeme, je mimoriadne náročná. Je spojená s rôznymi obavami, neistotou, veľkými zmenami. Žijeme virtuálny svet, sme izolovaní, strácame osobný kontakt, vo svojom prežívaní, radostiach či starostiach zostávame častokrát sami. Sme obklopení mnohými negatívnymi emóciami, žijeme v neustálom strese. Náš život je zameraný na úspech a výkonnosť, ktoré sa stali hlavnými hodnotami dnešnej spotrebnej doby.
To všetko sa odráža na tom, ako sa cítime.
A keďže nám záleží na tom, aby sme boli všetci zdraví a spokojní, aby sme sa cítili lepšie, vypracovali sme vo februári tohto roku projekt, ktorý bol úspešne schválený a spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity.
Založili sme Mental klub Jablonka – multisenzorickú miestnosť, ktorá má poskytovať formu uvoľnenia a relaxácie, zníženie stresu, strachu, pocitov osamelosti. V klube budeme zabezpečovať odbornú pomoc v spolupráci s odbornými zamestnancami z oblasti psychológie, ako aj z iných oblastí poskytujúcich prevenciu a podporu duševného zdravia.
Veríme, že multisenzorická miestnosť Snoezelen bude poskytovať všetkým žiakom a zamestnancom školy príjemné prostredie na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako ponúkne i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

 

 

 

Uverejnené články

Mental klub Jablonka - Problematika starostlivosti o duševné zdravie ...

Slávnostné otvorenie Mental klubu Jablonka

Vyjadri svoju emóciu – pohlaď dušu