SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Maturita a ZS 2018

MATURITA : Rozpis/harmonogram ÚFIČ + TČOZ MS

mimoriadny termín 6.september 2018

KÓD ŠKOLY:666530

 

Opravný termín EČ a PFIČ z ANJ 5.september 2018 Spojená škola - SOŠ podnikania, Školská 7, Banská Bystrica (týka sa to 3 žiačok, čo idú opakovať písomky z ANJ)

 

Harmonogram

Loading...
 

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY : Rozpis/harmonogram ÚFIČ + TČOZ MS

mimoriadny termín 6.september 2018

HARMONOGRAM ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY kaderník september 2018

HARMONOGRAM ZS čašník,servírka september 2018 praktická časť

HARMONOGRAM ZS čašník,servírka september 2018 pís.a ústne

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Zakladne informacie k MS 2018 >>>NUCEM<<<

Sprievodne informacie o MS 2018 na SOŠ >>>NUCEM<<<