SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Zvonenie

 

hodina od   do prestávka po hodine
0 hodina 6:55  7:40  5 minút 
1 hodina 7:45  8:30  5 minút 
2 hodina 8:35  9:20  5 minút 
3 hodina 9:25 10:10 20 minút 
4 hodina 10:30
11:15
5 minút 
5 hodina 11:20 12:05 35 minút 
6 hodina 12:40  13:25  5 minút  
7 hodina 13:30  14:15  5 minút  
8 hodina 14:20  15:05  5 minút  
9 hodina 15:10  15:55  5 minút  
10 hodina 16:00 16:45  5 minút  
11 hodina 16:50  17:35  5 minút  
12 hodina 17:40  18:25