SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školský internát

VZOR 1d - Žiadosť o prijatie do školského internátu (Microsoft WORD formát)

 

VZOR 1d - Žiadosť o prijatie do školského internátu (vo formáte PDF, na tlač a ručné vyplnenie)