SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rekvalifikačné kurzy - akreditované programy

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

Vážení uchádzači o akreditované vzdelávanie,
otvorenie kurzov sa posúva na neurčito.

Kurzy budú otvorené až pri riadnom otvorení škôl a prevádzok. Budeme Vás včas informovať.

Žiadateľom o REPAS sú tiež pozastavené príspevky na kurzy, o opätovnom
spustení sa priebežne informujte na úradoch práce.

 

 

kaderník, kozmetik, cukrár, kuchár, čašník, servírka

 

V prípade záujmu pošlite čo najskôr vyplnenú prihlášku spolu s prílohami na e-mail: bjelic.lenka@soshotel.sk

Ak máte záujem o kurz cez úrad práce, od 4.1.2021 si môžete prísť potvrdiť podklady,

prípadne ich elektronicky poštite na uvedený e-mail a pošleme Vám ich potvrdené poštou.  

 

>> Prihláška vzor na stiahnutie <<

Loading...