SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rekvalifikačné kurzy - akreditované programy

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

nové termíny rekvalifikačných kurzov

 

Odbor Cukrár 25.3.2019 – 20.5.2019, predpokladaný termín skúšky: 21.5.2019,

Odbor Kozmetik 25.3.2019 – 18.6.2019, predpokladaný termín skúšky 19.6.2019,

Odbor Kaderník 25.3.2019 – 18.6.2019, predpokladaný termín skúšky 19.6.2019,

Odbor Kuchár 25.3.2019 – 27.6.2019, predpokladaný termín skúšky 28.6.2019,

Odbor Čašník, servírka 25.3.2019 – 27.6.2019, predpokladaný termín skúšky 28.6.2019.

 

>> Prihláška vzor na stiahnutie <<

Loading...