SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rekvalifikačné kurzy - akreditované programy

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

nové termíny rekvalifikačných kurzov

 

Odbor Cukrár 16.9.2019 – 6.11.2019, predpokladaný termín skúšky: 7.11.2019,

Odbor Kozmetik 16.9.2019 – 5.12.2019, predpokladaný termín skúšky 9.12.2019,

Odbor Kaderník 16.9.2019 – 5.12.2019, predpokladaný termín skúšky 9.12.2019,

Odbor Kuchár 16.9.2019 – 16.12.2019, predpokladaný termín skúšky 17.12.2019,

Odbor Čašník, servírka 16.9.2019 – 16.12.2019, predpokladaný termín skúšky 17.12.2019.

 

 

>> Prihláška vzor na stiahnutie <<

Loading...