SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 po 1. a 2. termíne

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať dňa 22.05.2019 od 9:00 do 16.00 hod v budove školy. Žiadame zákonných zástupcov prijatých žiakov, aby prišli na zápis aj v prípade, že im do uvedeného dátumu nebude doručené rozhodnutie o prijatí.

Rodičia neprijatých žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania,  sledujte prosím, či sa po ukončení zápisu dňa 23.05.2019 posunula čiara prijatých žiakov a v prípade, že vaše dieťa bude prijaté,  telefonicky si dohodnite termín zápisu.

Výsledková listina po 1. a 2. termíne.pdf

Loading...

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Loading...