SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Loading...