SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školská jedáleň

VZOR 1e - Prihláška na stravovanie

VZOR 2e - Info