SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika študijného odboru
- štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou,


Absolventi/absolventky tohto odboru:
- sú kvalifikovaní/é odborníci/odborníčky schopné poskytovať kadernícke služby a služby vizáže,

-  dokážu aplikovať komplexné teoretické vedomosti z oblasti kaderníckych a kozmetických prípravkov v praxi,

- na základe estetického cítenia a módnych trendov, vedia uplatňovať a presadzovať nové netradičné myšlienky, technologické postupy a materiály kaderníckych, kozmetických úkonov,

- vedia poskytnúť poradenstvo v starostlivosti o vlasy, pleť a ruky, citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,

- vedia pracovať s výpočtovou technikou,

- dokážu vykonať objednanie, prebranie a vydávania tovaru, viesť evidenciu dokladov používaných v prevádzke, inkasovať a robiť vyúčtovanie,

- ovládajú všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky,

- vedia aktívne komunikovať v materinskom a 2 cudzích jazykoch.

Organizácia, miesto vyučovania
Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie sa
realizuje v budove školy na Jabloňovej 1352 vo Zvolene. Praktické vyučovanie sa realizuje formou
odborného výcviku v kaderníckom a kozmetickom salóne Šarm v centre Zvolena.


Ukončovanie štúdia
Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.
Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške a výučný list.


Ďalšie štúdium
Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

Viac informácií
Viac informácií nájdete v časti Dokumenty - ŠkVP, pre študijný odbor kaderník - vizážista.
Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.