SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika učebného odboru kuchár

Štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :

– samostatne zvládnu práce spojené s prípravou pokrmov,
– vedia pripraviť pracovisko a ovládajú všetky práce spojené s prípravou
– vedia zostavovať jedálne lístky, ošetrovať a skladovať potraviny.
– poznajú suroviny a technológiu ich spracovania v zariadeniach spoločného
– ovládajú zásady vedenia administratívy,
– ovládajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
– sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou pokrmov, stravovania pri bežnej prevádzke, aj pri slávnostných príležitostiach,stredné odborné vzdelanie v zariadeniach spoločného stravovania, ako aj na samostatné podnikanie.

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku.
Teoretické vyučovanie sa realizuje v škole na Jabloňovej ulici 1352 vo  Zvolene. Praktické vyučovanie na pracoviskách: školská jedáleň, Hotel Academic a Divadelná reštaurácia .

Ukončovanie štúdia

Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

Ďalšie štúdium

ÚÚspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore spoločné stravovanie, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre učebný odbor kuchár.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Fotogaléria